http://triniti.ee/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/mikk/Mikk-Põld_400x600.jpg

Peamised tegevusvaldkonnad
Miku peamised tegevusvaldkonnad on äriõgus ning ühinemised ja omandamised. Täiendavalt on Mikk spetsialiseerunud energia ja immigratsiooniõigusele

Mikk on alates 2015. aastast käsiraamatu “Äriõigus. Näidised ja kommentaarid” peatoimetaja

Töökogemus
2012–… advokaat, advokaadibüroo TRINITI (end. Tamme Otsmann Ruus Vabamets)
2011–2012 jurist, advokaadibüroo TRINITI
2005–2011 õigusnõustaja kinnisvara ja rahvusvahelise kaubandusega tegelevas ettevõttes
2010 praktikant, Riigikohus
2009 praktikant, Harju maakohus
2008 praktikant, advokaadibüroo Ruus Koch & Vabamets

Mikk on nõustanud kliente igapäevastes äriõiguse küsimustes ja aidanud läbi viia mitmeid ühinemisi, jagunemisi ja ümberkujundamisi. Täiendavalt abistab Mikk kliente immigratsiooniõigusega seonduvates küsimustes. Miku märkimisväärt tööde hulka kuuluvad järgmised

  • Latvenergo ja Elektrumi Eesti elektriturule sisenemine ja igapäevane nõustamine (2012–2015)
  • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõustamine militaarhangete vastuostude auditeerimisel. 2015. aasta märtsiks oleme nõustanud ca 40 vastuostutehingut juriidilise ekspertiisiga seoses ning auditeerinud vastuostusid mahus ca 30 miljonit eurot (2012–2015)
  • Juhtiva professionaalsete puhastustoodete müüja Eestis, Puhastusimport OÜ, nõustamine Rekal Eesti AS-i (juhtiv masinnõudepesu- ja suurköögi puhastuskeemia müüja Eesti turul) puhastusvaldkonna äritegevuse ja varade omandamise puhul (2014)
  • AS Tallinna Kaubamaja kontserni kuuluva ja selle autokaubandusettevõtteid ühendava Optigroup Invest OÜ nõustamine Viking Motors AS-i 100% aktsiate ostu-müügilepingu läbirääkimistel (2012)
  • Eesti ettevõtjatele kuuluva Horn Invest OÜ nõustamine 85% osaluse omandamise puhul OÜ-s Tallinna Elektrijaam (2011) 

Liikmesus
Eesti Advokatuuri liige alates 2012. aastast

Panus õigusloomesse
Miku magistritööd kasutati tsiviilkohtumenetluse seadustiku menetlusdokumentide kättetoimetamise peatükis muudatuste tegemisel

Mikk abistas energiafirmat Elektrum ettepanekute tegemisel riigiasutustele, et viia elektrituruseadusse sisse ühise arve regulatsioon

Haridus
Mikk sai 2011. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi

2009. aastal osales Mikk Salzburgi suveülikoolis, mille fookus oli Euroopa eraõigusesüsteemidele ja nende võrdlemisele

Keeled
Mikk valdab vabalt eesti ja inglise keelt

Huvialad
Mikule meeldib veeta aega oma perega ning ta tunneb huvi filminduse ja erinevate spordialade, nagu kergejõustiku, suusatamise, ujumise ja jalgpalli, vastu