Riigikohus jättis rahuldamata AS YIT Ehitus kassatsioonkaebuse kohalike elanike, Tallinna Linnavalitsuse ja ehitaja vahel

Triniti

Tegemist on olulist meediatähelepanu pälvinud ehitus- ja planeerimisõigusliku nn Sanatooriumi pargi pansionaadi kohtuasjaga, kus 01.04.2009 lahendiga jäi jõusse Tallinna Ringkonnakohtu otsus, mille kohaselt ehitusluba tühistati ning Tallinna Linnavalitsusele tehti ettekirjutus vaadata läbi ehitatud hoone lammutamise küsimus.

Kohalikke elanikke pro bono esindanud  vandeadvokaat Villu Otsmann´i kommentaar: Esiteks on jõustunud kohtulahend andnud kinnitust, et kohalike elanike elukeskkonna, iseäranis linnapargis aastaid valitsenud miljöö kaitsmine ei ole pelgalt poliitilise võimu suva alusel kaitstav väärtus, vaid kohalikul elanikul on konkreetse sisuga õigus nõuda oma igapäevase elukeskkonna säästmist.

Teiseks on kohus lähendanud ehitusõigust ja reaalsust selles suunas, et rekonstrueerimise kaudu ei saa ehitada uusi hooneid – sellisel juhul on tegemist ikkagi uue hoonega. Rõhutatud on vajadust igal üksikjuhtumil hinnata, millise tulemuseni on soovitud ehitustegevusega jõuda.

Kolmandaks on selle kohtuasjaga seoses oluline silmas pidada, et üksikisiku õiguste kasutamine on küll hea vahend õiguspärase ja puhta keskkonna loomisel, kuid vaidlemine Eesti suurima kohaliku omavalitsuse ja ehitusettevõtjate ning kinnisvaraarendajatega võib, ilma survet enda peale võtva advokaadi esinduse või meedia asjakohase toetuseta, olla üsna paljunõudev väljakutse.