Osanikerohke piimatootja edukas müügitehing

Triniti

22. augustil andis Konkurentsiamet loa Jõgeva Põllumajandustootjate Liidule omandada kontroll Pärnumaal tegutseva piimatootja OÜ Selja üle. Antud nõusolekuga jõustusid ka ostja ning kokku 184 osaniku vahel sõlmitud notariaalsed osade ostulepingud ning Jõgeva Põllumajandustootjate Liit sai enam kui 98% OÜ Selja osade omanikuks (Täiendav info Pärnu Postimehes).

OÜ Selja on Tori vallas tegutsev piimatootja, kelle piimakarjas on üle 600 lehma. Keskmine piimatoodang lehma kohta on rohkem kui 9000 kg aastas, mis ületab oluliselt Eesti keskmist väljalüpsi aastas – 7600 kg. Selja OÜ piimakarja üks kuulsamaid liikmeid on holsteini tõugu lehm Lali, kes 2011.a. seisuga on suurima eluaegse piimatoodanguga lehm Eestis. 1995.a. sündinud lehm on oma eluea jooksul tootnud juba üle 104 tonni piima!

Tehing oli ainulaadne ka osalejate arvu poolest. OÜ Selja osanike ringis oli üle 200 eraisiku. Arvestades osanike suurt arvu aitas tehingu edukale õnnestumisele kaasa büroo senise kogemuse kaasamine osanikevaheliste vaidluste lahendamisel ning ühishuvide leidmisel.

Nõustasime OÜ-d Selja osade võõrandamiseks suunatud enampakkumise läbiviimisel, elektroonilise andmeruumi ettevalmistamisel ning due diligence uuringute kaasa aitamisel, läbirääkimistel pakkujatega ning osanike müügilepingute vormistamisel. Büroo nõustas ka osaluse omandajat seoses koondumise kontrolli menetlusega Konkurentsiametis.