Advokaadid blogivad

Kuritöö, kuid mitte ainult karistus: mida toob kaasa kriminaalvastutus?

Lisaks karistusele endale toob kriminaalvastutus kaasa üksjagu muud tülikat. Kuigi rõhutatakse, et muu kaasnev EI OLE karistus, võib mõju olla karistusest endast tegelikult suuremgi. Samuti on neid muid asju rohkem kui Sa arvad. Mõned neist kaasnevad süüdimõistmise või menetlusega alati, teiste puhul see sõltub, sh uurija, prokuröri ja kohtu tehtavatest valikutest.  Loe edasi

Amazoni kahtlustatakse turgu valitseva seisundi kuritarvitamistes (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa Komisjon teatas 10.11.2020, et kahtlustab Amazoni turgu valitseva seisundi kuritarvitamistes. Komisjoni poolt avaldatud pressiteate ja Statement of Objection’i tekstist võib välja lugeda, et Komisjon näib olevat seisukohal, et iseenda eelistamine on midagi sellist, mis on justkui olemuslikult turgu valitseva ettevõtja poolt keelatud. Komisjoni vastav tegevus ei tähenda siiski seda, et Amazoni-poolne rikkumine on tuvastatud või Komisjoni vastav tõlgendus konkurentsiõiguse osas „kivisse raitutud“. Kuna senine konkurentsiõiguse praktika Komisjoni ranget seisukohta otseselt Loe edasi

Euroopa Liidus ühtsed reeglid ühisrahastusteenuste osutamisele

5. oktoobril 2020 kiitis Euroopa parlament heaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ja direktiivi, millega ühtlustatakse ühisrahastusteenuste osutamise reeglid liikmesriikides. Euroopa ühtse kapitalituru raames on edaspidi väike- ja keskmistel ettevõtjatel (SME) võimalik kaasata ühisrahastuse teel kapitali teistest liikmesriikidest ning väikeinvestoritel vastavalt võimalik investeerida teistes liikmesriikides asuvatesse projektidesse ühtlustatud reeglite kohaselt. Loe edasi

Kriisiga seotud riigiabi võimaluste pikendamine ja laiendamine (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

TRINITI on eelnevalt kirjutanud, et Euroopa Komisjon on kriisiajaks vastu võtnud (ja vastavalt ka aeg-ajalt kohendanud) ajutise raamistiku teatud riigiabi lubamiseks (SIIN, SIIN ja SIIN), milles kirjeldatud meetmetele on Komisjon valmis andma riigi soovi korral riigiabi loa. Muuhulgas lubatakse nimetatud raamistiku alusel riikidel ettevõtjaid (v.a finantssektori ettevõtjad) kriisi mõjude leevendamiseks rekapitaliseerida.  Loe edasi