Advokaadid blogivad

Ühisosanike tüli halvab ettevõtte tegevuse

Kui äriühing kuulub ühisosanikele (ühine omand), toimib kõik sujuvalt üksnes seni, kuni ühisosanike vahelised suhted on head. Kui ühisosanike vahel tekivad erimeelsused, on tegemist õnnetu kooslusega, mis paneb otsuste tegemise ja osanikuõigused „lukku“. Loe edasi

Riigivara võõrandamisest ja riigiabist: aitab läbipaistev ja võrdne protsess (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Riigiabi ei pea tingimata väljenduma nö otsetoetuse vormis. Riigiabi võib seisneda näiteks ka mistahes avaliku võimu tehingus, mis ei ole tehtud turutingimustel. Üheks konkreetseks olukorraks on siinkohal avaliku vara võõrandamine või kasutada andmine alla turuhinna. Euroopa Komisjon on selgitanud, et üheks võimaluseks tagada, et vara müüakse (või antakse kasutada) ilma riigiabita on konkureeriva, läbipaistva ja Loe edasi

Tööõnnetus?! Appi…

Viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kus esmapilgul on tegemist tööandjast sõltumatu õnnetu juhuse, rumala nalja või pahatahtliku olukorraga, mille aga Tööinspektsioon kvalifitseerib tööõnnetusena. Selline trend on aga ohtlik, kuna nimetatud olukorras võib vastutus langeda ka tööandjale ja seda isegi olukorras, kus sündmusel puudub otsene seos töö tegemisega. Loe edasi

Elektroonilise allkirjastamise võimalikkusest Eesti Vabariigis

Digitaalallkirju ehk suupärasemalt digiallkirju annavad Eestis igapäevaselt peaaegu kõik inimesed, kasvõi internetipangas maksekorraldusi tehes. Seda hoolimata asjaolust, et juba viis aastat ei ole digitaalallkirja Eesti õiguses enam defineeritud. Oleme Eestis oma tugeva digiallkirjaga nii harjunud, et mingeid “poolkõvasid” e-allkirju eriti tunnustada ei taha. Ühest küljest on see arusaadav, kuid mõnikord võib see probleemiks osutuda. Näiteks juhul, kui Eesti osaühingu välismaalasest osanikud peavad osalema otsuste vastuvõtmises.  Loe edasi

Ettevõtjatel tuleb vilepuhuja direktiiviga Eestisse jõudnud kohustuste täitmiseks ennast lähikuudel valmis panna

Euroopa Liidus võeti 2019. aastal vastu teavitajate kaitse direktiivi ehk nö vilepuhujate direktiiv, mille eesmärk on tagada tööalase tegevusega teatavaks saanud rikkumisest teavitajale kaitse. Eestis on küpsemas seadus nimega rikkumisest teavitaja kaitse seadus, mis direktiivi regulatsiooni üle võtab. Seaduse eelnõu kohaselt jõustub vilepuhujate seadus selle aasta detsembris. Seega tasub ettevõtetel juba praegu läbi mõelda, millised Loe edasi

Ühisrahastusinvestorite kaitsemeetmed

5. oktoobril 2020 kiitis Euroopa parlament heaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ja direktiivi, millega ühtlustatakse ühisrahastusteenuste osutamise reegleid liikmesriikides. Varasemates blogikannetes selgitasime regulatsiooni kohaldamisala ning ühisrahastusteenuste osutajate (CSP) tegevusnõudeid. Lõpetame tutvustuse ülevaatega investorikaitse meetmetest. Loe edasi