Advokaadid blogivad

Üle-euroopalise tähtsusega riigiabi reeglid on muutumises (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Üle–euroopalise tähtsusega projektidele antavat riigiabi hindab Euroopa Komisjon juba aluslepingutest tulenevalt erinevalt. Alates 2014. aastast kehtib selle kohta ka eraldi Komisjoni teatis. Näiteks rakendatakse seda taristuvaldkonnas, aga ka mitmesugustes liikmesriikide ülestes teaduse ja innovatsiooniprojektides. Kuivõrd teatis kaotab oma kehtivuse 2021. aasta lõpuks, algatas Komisjon avaliku arutelu teatise reeglite ülevaatamiseks.  Loe edasi

Hoiu-laenuühistu ERIAL ümberkujundamisest ja saneerimisest

TRINITI vandeadvokaadid Ain Kalme ja Katri Tomson jagavad mõtteid hoiu-laenuühistu ERIAL olukorra teemadel. Suurt tähelepanu on viimasel ajal pälvinud hoiu-laenuühistuga ERIAL toimuv. Detsembris teatati hoiu-laenuühistu liiketele väljamaksete peatamisest. ERIAL ise kinnitas, et kõik on parimas korras. Prokuratuur uurib võimalikku hoiustajate raha omastamist. Põnevaks läks asjade käik veebruaris, kui liikmed said krüptilise teate, mille järgi kaks Loe edasi

Konkurentsiõigus ja topelt karistamise vältimise põhimõte (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Kui on põhjust arvata, et ettevõtja on rikkunud konkurentsireegleid, siis sõltuvalt rikkumise olulisusest, võivad ametiasutused seda menetlema hakata nii siseriiklikult kui EL tasandil. Mitme menetluse ja seega ka mitme potentsiaalse sanktsiooni määramise puhul tekib küsimus, kas ja kuidas on see kooskõlas topelt karistamise vältimise ehk ne bis in idem põhimõttega. Euroopa Liidu Kohus käsitles seda Loe edasi

Hea usu põhimõte – võluvits või nähtus, mis praktikas kunagi ei rakendu?

Nii mõnigi kord tundub, et leping, seadus või konflikti osapoole käitumine on ebaõiglane. See omakorda tekitab põhjendatud küsimuse, kas sellest ebaõigluse vastu on abi ja lahendust. Mõnikord on. Tsiviilõiguses kehtib ülimuslik hea usu põhimõte. Inimkeeli öeldes tähendab see, et igasugused õigussuhted peaksid olema läbivalt kantud mõistlikkusest ja heatahtlikkusest ning teistele sihilikult otseselt või kaudselt kahju tekitamine ei ole aktsepteeritav.  Loe edasi

Euroopa Komisjon – FC Barcelona 1:0 (1. E. Riigiabi (OV)) (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

1990.aastal võeti Hispaanias vastu seadus, millega kohustati professionaalseid spordiklubisid ennast registreerima aktsiaseltsidena ehk äriühingutena, välja arvatud teatud eranditel. Neljale tuntud jalgpalliklubile (Fútbol Club Barcelona (FCB), Club Atlético Osasuna (Pamplona), Athletic Club (Bilbao) and the Real Madrid Club de Fútbol (Madrid) antud erand sobis ja nad said jätkata oma tegevust mittetulundusühinguna. Mittetulundusühinguna jätkates said nad ka Loe edasi