Blogi

Äriõigus riigikohtu praktikas – mida kolmest eelmise aasta mõjukamast lahendist kõrva taha panna?

Aasta algus on traditsiooniliselt kokkuvõtete tegemise aeg. Seega on igati paslik vaadata tagasi eelmise aastal äriõiguse valdkonnas tehtud Riigikohtu lahenditele ning välja tuua kolm olulist käsitlemist leidnud aspekti. Pikemat kokkuvõtet eelmise aasta äriõiguse valdkonna lahenditest saab kuulata samale teemale keskenduvast Triniti eetris raadiosaatest.  Loe edasi

Jälle see Google… (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Alles see oli, kui Google sai Euroopa Liidult trahvi konkurentsireeglite rikkumise eest. Ja mitte vähe – kolme erineva menetluse tulemusena kokku üle 8 miljardi euro. Nüüd on Euroopa Komisjon algatamas Google suhtes uut uurimist, kuna kahtlustatakse, et ettevõte on rikkunud andmete kogumise reegleid. Loe edasi

Algoritmid on allutatud konkurentsijärelevalvele (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Novembris 2019 avaldasid Saksamaa ja Prantsusmaa konkurentsiametid uuringu „Algoritmid ja konkurents“. Uuringu lähtealuseks oli digitaliseerimise revolutsiooniline tähendus mitmetele majandussektoritele ühest küljest ja teisest küljest hiljutistes debattides tõusetunud küsimus, kas ja millises ulatuses algoritmid võivad kahjustada efektiivset konkurentsi kaubaturgudel, eriti aidata kaasa keelatud koostöö tekkimisele.  Loe edasi