Blogi

Äriseadustiku muutmine kui ainuke võimalus väikeosanike- ja aktsionäride huvide kaitseks?

Hetkel on Riigikogu menetluses äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on seletuskirja kohaselt just väikeosanike- ja aktsionäride õiguste ulatuslikum kaitse. Eelnõu seletuskiri ja pakutud muudatused viitavad justkui oleks väikeaktsionäride õiguste kaitse Eestis äärmiselt vilets ning seaduse muutmine ainsaks abinõuks probleemide ületamiseks. Millisel viisil võimaldab kehtiv seadus väikeosanike ja -aktsionäride huve ulatuslikumalt kaitsta ja mida saavad Loe edasi