Advokaadid blogivad

Millal saab riigilt kahju nõuda, kui toetuse taotlus jääbki ekslikult rahuldamata?

Mis saab siis, kui jäädki põllumajandustoetusest ilma, kuigi õigus selle saamiseks on olemas? Ühtpidi on põllumajandustoetus ju selgelt meede, mis lihtsalt aitab teiste riikide ja ka Eesti teiste põllumeestega konkurentsis olla ning ära elada. Teisalt on näiteks Riigikohus oma lahendites korduvalt selgitanud, et riigilt investeeringutoetuse taotlejal ei ole subjektiivset õigust toetuse saamiseks..  Toetuse saamise nõudeõigust Loe edasi

Äriõigus riigikohtu praktikas – mida kolmest eelmise aasta mõjukamast lahendist kõrva taha panna?

Aasta algus on traditsiooniliselt kokkuvõtete tegemise aeg. Seega on igati paslik vaadata tagasi eelmise aastal äriõiguse valdkonnas tehtud Riigikohtu lahenditele ning välja tuua kolm olulist käsitlemist leidnud aspekti. Pikemat kokkuvõtet eelmise aasta äriõiguse valdkonna lahenditest saab kuulata samale teemale keskenduvast Triniti eetris raadiosaatest.  Loe edasi