Advokaadid blogivad

Kas juhatuse liige vastutab äriühingu kohustuse täitmise eest? (TRINITI äriõiguse nõuanne)

Tänases TRINITI äriõiguse töögrupi nõuandes räägib partner Tanel Kalaus Riigikohtu hiljutistele lahenditele tuginedes, et juriidilise isiku kohustusi ja juhatuse liikme kohustusi ei saa samastada. See tähendab, et väärteo- või kriminaalmenetluse võib algatada juhatuse liikme vastu vaid siis, kui õigusaktidest tuleneb just juhatuse liikme kohustus ühel või teisel moel käituda ja ta on seda kohustust rikkunud. Loe edasi

Euroopa Kohus tegi geoblokeeringute säilimise osas olulise otsuse (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa Kohus tegi 09.12.2020 otsuse Canal+ kohtuasjas (kaasus nr C-132/19 P), millega tühistas Euroopa Komisjoni 2016. aasta otsuse, milles viimane oli aktsepteerinud filmitootja Paramount poolt konkurentsiolukorra parandamiseks võetud kohustuse lõpetada territoriaalsete piirangute (geoblokeeringu) jõustamine. Seega ei ole audiovisuaalsete teoste osas geoblokeeringute kaotamist veel lähiajal ette näha. Loe edasi

Euroopa Liidu Kohus (Üldkohus) tegi Leedu Raudtee suhtes märgilise tähendusega otsuse (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa Liidu Kohus (Üldkohus) tegi 18.11.2020 kauaoodatud otsuse Leedu Raudtee kohtuasjas (kaasus nr T-814/17). Selle lahendi puhul ei paku huvi niivõrd tulemus kui selline – paljude vaatlejate sõnul on tegemist ühe ilmsema turgu valitseva seisundi kuritarvitamise juhtumiga –, vaid see, kuidas kohus on selgitanud mitmeid turgu valitseva seisundi kuritarvitamist puudutava analüüsiga seonduvaid aspekte.  Loe edasi

Amazoni kahtlustatakse turgu valitseva seisundi kuritarvitamistes (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa Komisjon teatas 10.11.2020, et kahtlustab Amazoni turgu valitseva seisundi kuritarvitamistes. Komisjoni poolt avaldatud pressiteate ja Statement of Objection’i tekstist võib välja lugeda, et Komisjon näib olevat seisukohal, et iseenda eelistamine on midagi sellist, mis on justkui olemuslikult turgu valitseva ettevõtja poolt keelatud. Komisjoni vastav tegevus ei tähenda siiski seda, et Amazoni-poolne rikkumine on tuvastatud või Komisjoni vastav tõlgendus konkurentsiõiguse osas „kivisse raitutud“. Kuna senine konkurentsiõiguse praktika Komisjoni ranget seisukohta otseselt Loe edasi