Advokaadid blogivad

Euroopa Komisjon – FC Barcelona 1:0 (1. E. Riigiabi (OV)) (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

1990.aastal võeti Hispaanias vastu seadus, millega kohustati professionaalseid spordiklubisid ennast registreerima aktsiaseltsidena ehk äriühingutena, välja arvatud teatud eranditel. Neljale tuntud jalgpalliklubile (Fútbol Club Barcelona (FCB), Club Atlético Osasuna (Pamplona), Athletic Club (Bilbao) and the Real Madrid Club de Fútbol (Madrid) antud erand sobis ja nad said jätkata oma tegevust mittetulundusühinguna. Mittetulundusühinguna jätkates said nad ka Loe edasi

Neli tähelepanekut seoses OEG ülevõtmispakkumise kavatsusega

Eestis ei ole päris mitu aastat toimunud suuremahulist börsiettevõtte omandamist. Kui Järvevana välja jätta (2014) on viimased näited pärit eelmisest aastakümnest – Norma (2010), Eesti Telekom (2009), Saku Õlletehas (2008) jne. Samuti arvestades OEG tähendust börsile ja väikeaktsionäridele (OEG-l on üle 5 000 väikeaktsionäri), on loomulik, et eilne uudis OEG ülevõtmispakkumise kavatsusest on tekitanud elavat Loe edasi

Millal osaniku hääled vaikivad…

Väikeosanike õiguste kaitse kontekstis on viimasel ajal sageli tulnud jutuks huvide konflikti küsimus. Väga sagedane on olukord, kus ühingu enamusosanik on ka ühingu juhtkonna liige ning kontrollib see läbi ühingu tegevust. Oma praktikast julgen öelda, et kui osanikule kuulub üle 50% osakapitalist ja ta on ka näiteks ainus juhatuse liige, siis kõnepruuk „minu firma“ on Loe edasi

Juhatuse liige – kas oled oma volituste tähtaegu uuendanud?

Käesoleva artikli ajendiks on üks Riigikohtu suvine lahend (Tsiviilkolleegiumi 11. juuni 2014.a. otsus asjas 3-2-1-50-14). Faktoloogia lihtne. Tellijal oli leping saekaatriga, et too saeks tellija tarnitud palke. Osa saematerjali läks kaotsi, saekaatri vastu esitati nõue ja lõpuks ka hagi kohtusse. Menetluse käigus asi enam nii lihtne ei olnud. Põhjus suhteliselt triviaalne ja praktikas küllaltki sagedane. Loe edasi

Osa- või aktsiakapitali ümber arvestamine eurodesse Läti Vabariigis

Alates 1.01.2014.a. kehtib Läti Vabariigis ametliku valuutana euro, mistõttu tuleb Läti ettevõtjatel teha läbi sarnane osa- või aktsiakapitali eurodesse ümber arvestamise (konverteerimise) protsess nagu Eesti ettevõtjatel mõned aastat tagasi. Arvestades, et Eesti Panga andmetel oli 30.09.2013 seisuga 16,2% kõikidest Eesti välismaale tehtud otseinvesteeringutest suundunud Lätti, siis seisab ka paljudel Eesti ettevõtjatel ees oma Lätis asuvate Loe edasi

Kas omandada osaühingu osa notariaalse tehinguga või läbi EVK?

Osaühingu osa võõrandamise tavaline kord on äriseadustikus selgelt kirjas. Osa võõrandamise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud. Ehk, et kui osa müüjaga on kokku lepitud, siis kokkuleppe vormistamiseks tuleb minna notarisse ja tõestada seal notariaalne osa müügileping. Notar omakorda teavitab osa müügist äriregistrit ja äriregister kajastab uued andmed hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Loe edasi

Milleks need äriseadustiku formaalsused?

Äriseadustik on eelkõige formaalsete nõuete kogum. Ettevõtjale võivad need nõuded tunduda koormavana, aga nendest mööda minna ei saa. Praktikas on vägagi sagedane olukord, kus seni kuni osanike ja/või nõukogu ja/või juhatuse vaheline koostöö on probleemideta, lüüakse mõnele formaalsusele käega, millest siis vaidluse tekkimisel võib saada äärmiselt sisuline ja ühingu majandustegevust blokeeriv probleem. Loe edasi

Kes hoolitseb lapse vara eest?

Meil on bürool üks välisriigi eraisikust klient, kes alates 2004. aastast asus lapse nimele ostma väärtpabereid – Eestis registreeritud investeerimisfondi osakuid. Välismaal nii kombeks ning lapsel täiskasvanuks saades iseseisva elu alustades hea stardikapital olemas. Loe edasi