Advokaadid blogivad

Põllumajanduspoliitika peab riigiabi reeglitega arvestama

Kreeka valitsus arvas, et suudab kohustusliku kindlustuskaitsega oma põllumajandustootjaid Euroopa Liidu siseturul täiendavalt kaitsta, kuid eksis riigiabi reeglite vastu. 8. märtsil 2016 otsustas Euroopa Kohus jätta rahuldamata Kreeka kaebuse üldkohtu otsusele kohtuasjas T-52/12, Kreeka vs. komisjon. Vaidlus puudutas Euroopa Komisjoni otsust, milles leiti, et aastatel 2008 ja 2009 Kreeka põllumajanduse kindlustusorganisatsiooni (ELGA) poolt tootjatele makstud Loe edasi

Liigodavale pakkumisele tuginemine hankevaidluses reeglina edu ei too

Käesoleva artikli kirjutamise ajendiks on kohtupraktikas sagenenud vaidlused riigihankemenetluses esitatud pakkumuste põhjendamatult madala maksumuse üle. On mõistetav, et soovides ihaldatud hankelepingut sõlmida, kasutavad konkurendid teineteise tegevuse õõnestamiseks kõiki mõeldavaid vahendeid, kuid põhjendamatult madala maksumuse argument on küll kõige viimane õlekõrs, mille järele haarata. Viitega Euroopa Üldkohtu otsusele nr T-121/08 on vaidlustuskomisjonil ja kohtupraktikas kujundatud seisukoht Loe edasi

Dramaatilised arengud Euroopa riigiabiõiguses

Euroopa Kohus leidis hiljutises 01.10.2015 tehtud otsuses Dunamenti Erömü v Komisjon (C 357/14 P),  et erainvestori 1995.a tehtud investeering sisaldas keelatud riigiabi alates Ungari liitumisest Euroopa Liiduga 01.05.2004. Ühtlasi muutis kohus selles lahendis senist ühise majandusüksuse doktriini, eristades ema- ja tütarettevõtja vastutuse. Energia müük kindla hinnaga Ungari Vabariik otsustas 1995.a erastada riigile kuulunud elektritootja Dunamenti Loe edasi

Kasutusluba määrab ehitise kasutusotstarbe

Riigikohtu tsiviilkolleegium langetas 17.06.2015 vastuolulise otsuse, mis keelab elamu kasutusotstarbevastase kasutamise sõltumata sellest, kas see kasutus naabreid ka tegelikult mõjutab. Otsuse lõpliku resolutsiooni kohaselt rahuldati ühes kortermajas elava kahe korteriomaniku hagi korteriomandi omandike vastu, kelle korteris oli toimunud tantsustuudio tegevus. Kohtuotsusega keelati korteriomandi reaalosal tantsutundide läbiviimine, samuti kolmandatele isikutele eelnimetatud tegevuseks kasutusõiguse andmine.  Samas jäeti Loe edasi

Uus riigihangete seadus muudab kvalifitseerimise lihtsamaks

Eelmisel aastal jõustunud uutele riigihangete direktiividele eelnenud Euroopa Komisjoni tellitud analüüs näitas kätte senise regulatsiooni kitsaskohad. Näiteks märgiti, et kuigi hanked annavad 20 miljardit eurot kokkuhoidu 420 miljardi euro kohta aastas, tekitavad asjaomased menetlused ligikaudu 5,6 miljardi eurot lisakulusid. Niipalju siis algsest ühtse hankepoliitika kulutõhususe eesmärgist. Regulatsiooni keerukuse kohta leiti, et arvestades asjaolu, et 98% Loe edasi

Kinnistu soetamismaksumus võib tekkida alles võõrandamise ajal

Harva juhtub, et Riigikohtu lahend mõjutab su elu täiesti täpselt sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Minuga igatahes juhtus see 11.11.2014. Nimelt võõrandasin eelmisel aastal ühe kinnistu enam-vähem sama hinnaga, millega ma ta 2006 a ostsin. Siiski helistas mulle MTA töötaja 11.11.2014 ja küsis, et miks ma pole seda tehingut oma 2013.a tuludeklaratsioonis kajastanud? Loe edasi

Kohtupraktika ebaühtlus soosib Tallinna linna erakoolide vastu

Tallinna soovimatusest erakoole rahastada on päris palju kirjutatud. Viimasel ajal on tulnud ka ridamisi uudiseid erakoolidele positiivsetest kohtuotsustest. Siiski päris ühte moodi ei ole kohtud suutnud identseid olukordi lahendada, mis on tekitanud täiendavat segadust ja ebavajalikku lisatööd eelkõige kohtutele endile. Loe edasi

Kes määratleb enesemääramist?*

Thomas Hobbes kirjutas 17. sajandil oma suurteosest «Leviathan», et kodanikud ei või muuta valitsuskorda, välja arvatud juhul, kui senine suverään on sellega ise nõus. See tundub olevat Kremlile hingelähedane seisukoht. Miks muidu nimetada praegust Kiievi valitsust ebaseaduslikuks ja relvastatud mässu tulemusel sündinuks? Või nagu maarjamaised imitaatorid Peipsi-taguseid malle kasutades on öelnud – praegune Ukraina valitsus Loe edasi

Mis saab, kui linn kohust ei täida?*

Erakoolide kommunaal­arvete tasumata jätmine on linna poolt julm, külm ja küüniline tegu, kirjutab vandeadvokaat Taivo Ruus. Külme­tajateks on lapsed, kelle kasutamine poliitilises kemplemises on lihtsalt kohatu. Loe edasi

Vaidlustuskomisjoni pädevus riigisaladuse käsitlemisel

Pealkirjas tõstatatud teema on ajendatud konkreetsest elulisest olukorrast, kus üks pakkujatest soovis vaidlustada kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas korraldatud riigisaladust sisaldava riigihanke tulemused. Hankija oli nimelt esialgu arvamusel, et hankematerjalides sisalduvast saladusest johtuvalt sellist hanget vaidlustuskomisjonis vaidlustada ei saagi. Muidugi tekkis vaidlustajal küsimus, et kas ja kuidas ta oma õigusi kaitsta saab ja mida see vaidlustuskomisjon endast Loe edasi