Blogi

Kuidas maandada rahapesuriski oma ettevõttes?

Rahapesu tõkestamise temaatika juures on olulisim see, et ettevõtjad oleksid ise suutelised tuvastama oma äriga kaasnevaid võimalusi rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks ning ilmnenud riske maandama. Riskide hindamine on suunatud nende endi äri võimaldamisele, mitte äri keerulisemaks muutmisele ega takistamisele. Loe edasi

Riik maksustab laenude andmise (vol 2)

Aasta alguses kirjutasime sellest, et alates 2018. aastast tuleb ettevõtjatel hakata maksma tulumaksu oma ema- või sõsarettevõtjale antud laenudelt. Tänaseks on saabunud ka esimene tähtaeg seesuguste laenude ja tagasimaksete deklareerimiseks EMTA-s. Deklaratsioon tuli esitada 20.04.2018. Loe edasi

Riik maksustab laenu andmise

2018. aastast tuleb ettevõtjatel hakata maksma tulumaksu laenudelt, mida nad on alates 01.07.2017 andnud oma ema- või sõsarettevõtjale. Seda juhul, kui laenu tagastamise tähtaeg on pikem kui 48 kuud ning laenuandja ei ole võimeline tõendama laenusaaja laenu tagasimaksmise võimet ja kavatsust. Samuti maksustatakse lühema tähtajaga laenud, kui tehingu asjaolud viitavad, et tegemist võib olla varjatud kasumieraldisega. Loe edasi

Sissenõudmata viiviste kajastamisest majandusaasta aruandes (vol 2)

Aastal 2012 kirjutasime oma blogis sissenõudmata viivise kajastamisest võlgniku majandusaasta aruandes. Viidatud artiklis andsime juhatuse liikmetele soovitusi võimaliku vastutuse välistamise eesmärgil teatud „ettevaatusabinõude“ rakendamiseks. Leidsime toona, et äriühingu võlgnevuste korral oleks soovitav hinnata nii viivisenõude saabumise tõenäosust iga juhtumi puhul eraldi kui ka võimaliku viivisenõude suuruse mõju äriühingu finantsseisundile tervikuna. Samas möönsime tollase kesise kohtupraktika Loe edasi

Kui tellija jätab töö eest tasumata, saab tellija vara müüki panna!

Hiljuti õnnestus tööalaselt kokku puutuda huvitava võimalusega, mida seadus pakub, kuid mida praktikas kasutatakse põhjendamatult harva – töövõtja pandiõigus. Ometi on tegemist lihtsa ja kiire võimalusega oma õiguste kaitseks, kuna töövõtja pandiõiguse teostamine ei eelda pika ja kuluka kohtumenetluse läbimist, samuti pole töövõtja pandiõiguse tekkimiseks tarvis töövõtulepingu poolte kokkulepet. Loe edasi

Kas ehitusgarantii hõlmab ka ehitusprojekti puudusi?

Pool aastat tagasi kirjutasin TRINITI blogis artikli “Ehitusvaidluste lahendamise ABC“, analüüsides selles üht toonast Riigikohtu lahendit, millega loodi uut praktikat projekteerija ja ehitaja vastutuse osas ning leiti, et teatud juhtudel võivad nad tellija ees vastutada ka ühiselt (vt otsus asjas nr 3-2-1-60-15). Hiljuti jõustunud Tallinna Ringkonnakohtu otsuses leiti, et ehitaja vastutus on siiski piiratum ning projekti Loe edasi

Uued nõuded järelmaksuga müüjatele

Käesolevast aastast kehtiva uue seaduse kohaselt käsitletakse krediidiandjatena ka järelmaksuga autosid, kodutehnikat vm müüvaid ettevõtjaid, kes pakuvad seda teenust tarbijale oma majandus- või kutsetegevuses. Senise tegevuse seaduslikuks jätkamiseks tuleb neil hiljemalt käesoleva aasta lõpuks esitada Finantsinspektsioonile taotlus krediidiandja tegevusloa väljastamiseks. Samuti laienevad neile kõik tarbijakrediidilepingute sõlmimisele ja täitmisele ettenähtud nõuded, mida kontrollib Tarbijakaitseamet. Kas peab Loe edasi