Advokaadid blogivad

Jälle see Google… (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Alles see oli, kui Google sai Euroopa Liidult trahvi konkurentsireeglite rikkumise eest. Ja mitte vähe – kolme erineva menetluse tulemusena kokku üle 8 miljardi euro. Nüüd on Euroopa Komisjon algatamas Google suhtes uut uurimist, kuna kahtlustatakse, et ettevõte on rikkunud andmete kogumise reegleid. Loe edasi

Mis asi see ärisaladus on?

Eelmise aasta lõpust kehtib ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus. See lohiseva nimega seadus on saanud võrdlemisi vähe tähelepanu, kuigi mõjutab otseselt nt töölepinguid ja juhatuse liikme lepinguid. Loe edasi

Juhatuse liikme valimisest ja ametiaja pikendamisest ja riigikohtu vastuolulistest seisukohtadest

Riigikohus kinnitas hiljuti üle põhimõtte, et isiku tegutsemist juhatuse liikmena on osanikel võimalik tagantjärele ka heaks kiita, isegi kui tema volitused on lõppenud. Kahjuks aga leidis Riigikohus täiendavalt, et äriregistril on õigus teostada esitatud dokumentide sisulist hindamist. Selle seisukohaga läks Riigikohus vastuollu nii seadusega kui enda varasema praktikaga. Loe edasi