Advokaadid blogivad

Riigivara võõrandamisest ja riigiabist: aitab läbipaistev ja võrdne protsess (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Riigiabi ei pea tingimata väljenduma nö otsetoetuse vormis. Riigiabi võib seisneda näiteks ka mistahes avaliku võimu tehingus, mis ei ole tehtud turutingimustel. Üheks konkreetseks olukorraks on siinkohal avaliku vara võõrandamine või kasutada andmine alla turuhinna. Euroopa Komisjon on selgitanud, et üheks võimaluseks tagada, et vara müüakse (või antakse kasutada) ilma riigiabita on konkureeriva, läbipaistva ja Loe edasi

Ehitus- ja kasutusload: müüdid ning tegelikkus

Ehitus- ja planeerimisõigus on kahtlemata üks valdkondi, millega elu ja ettevõtluse jooksul ikka kokku kiputakse puutuma. Nõnda ei ole ka imestada, et tekivad ka müüdid ja arusaamad, mis aga õigusele vastata ei pruugi. Alljärgnevalt selgitan mõningaid praktikas välja koorunud printsiipe, mis ehitus- ja kasutuslubadega seoses on tihti kas teadmata või millest suisa valesti aru saadakse.  Loe edasi

Ryanair vaidlustab lennuettevõtjatele antud riigiabi. Kohus paljude Ryanairi etteheidetega ei nõustu (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

COVID-19 kriisiga seoses on paljud liikmesriigid Euroopa Komisjoni loal lennuettevõtjatele riigiabi andnud. Kõige tõsisem oponent on ilmselt olnud Ryanair, kes näeb abi andmises ohtu liberaliseeritud lennundusturule. Ryanair on vaidlustanud muu hulgas ka Nordica riigiabi otsuse. Varasemalt on Ryanair esitanud hagi mitmete teiste riigiabi otsuste suhtes. TAP-i ja KLM-i otsuste tühistamise Ryanair ka hiljuti saavutas, kuna kohus leidis, et Komisjon pole esitanud piisavalt Loe edasi

Ettevõtjate astmeline maksustamine on lubatav (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Euroopa Liidu liikmesriikidel on oma maksupoliitika kujundamisel võrdlemisi vabad käed. Tõsi, näiteks käibemaksu ja aktsiiside küsimusi reguleerivad mingis ulatuses erinevad Euroopa Liidu direktiivid. Mida aga ehk vähem teadvustatakse, on asjaolu, et kõiksugu maksuerandid ja -soodustused võivad endast kujutada (keelatud) riigiabi konkreetsele ettevõtjatele või ettevõtjate grupile. Euroopa Kohus täpsustas kahes hiljutises lahendis Poola ja Ungari kohta, millal Loe edasi

Euroopa Komisjon tahab menetleda väikese käibe, ent suure potentsiaaliga ettevõtjate koondumisi (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Eestis kontrollib koondumisi ning lubab või keelab neid Konkurentsiamet. Teatud juhtudel on aga koondumiseni viiv tehing oluline Euroopa Liidu üleselt ning sellisel juhul kontrollib koondumist Euroopa Komisjon. Siseriiklikku koondumise kontrolli menetlust reguleerib konkurentsiseadus, Euroopa Liidu tasandil aga Nõukogu määrus 139/2004/EÜ. Euroopa Liidu seisukohalt „olulised“ koondumised on defineeritud määruse 139/2004/EÜ artiklis 1 ning seda koondumise osaliste käivete põhjal. Loe edasi

Üle-euroopalise tähtsusega riigiabi reeglid on muutumises (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Üle–euroopalise tähtsusega projektidele antavat riigiabi hindab Euroopa Komisjon juba aluslepingutest tulenevalt erinevalt. Alates 2014. aastast kehtib selle kohta ka eraldi Komisjoni teatis. Näiteks rakendatakse seda taristuvaldkonnas, aga ka mitmesugustes liikmesriikide ülestes teaduse ja innovatsiooniprojektides. Kuivõrd teatis kaotab oma kehtivuse 2021. aasta lõpuks, algatas Komisjon avaliku arutelu teatise reeglite ülevaatamiseks.  Loe edasi

Ettevõtjate toetamise riigiabi võimalused avarduvad veelgi

TRINITI on eelnevalt kirjutanud, et Euroopa Komisjon on kriisiajaks vastu võtnud (ja vastavalt ka aeg-ajalt kohendanud) ajutise raamistiku teatud riigiabi lubamiseks (SIIN, SIIN, SIIN ja SIIN). Ajutises raamistikul kirjeldatud meetmetele on Komisjon valmis andma riigi soovi korral nö kiirendatud korras riigiabi loa.   Loe edasi