Advokaadid blogivad

Uued ja vanad võimalused osaühingu osa müügil

Selle aasta jooksul – mais ja augustis – jõustus hulk pikalt kavandatud muudatusi seoses osaühingute osade võõrandamisega. Muudatuste eesmärgiks oli osade võõrandamise lihtsustamine ning eelkõige välismaalastele Eesti start-up ettevõtetesse investeerimise lihtsamaks tegemine. Uued võimalused avavad aga uusi võimalusi ka teistele ettevõtjate, kuid nende kasutamine sisaldab ka riske. Võtan järgnevalt tehtud muudatused ja vanad võimalused kokku Loe edasi

Fondiemissioon (TRINITI äriõiguse nõuanne)

Selle nädala äriõiguse nõuandes räägime fondiemissioonist. Tegemist on muidu üsna harva kasutatud osakapitali suurendamise viisiga, mis oli kibedas kasutuses osakapitali eurodeks konverteerimisel ja võiks olla kasulik nüüd osade mittenotariaalseks müügiks vajaliku 10 000 eurose osakapitali saavutamisel. Vaata täpsemalt videost. Loe edasi

Ühistegevus ja tulundusühistu – kas alati peab nii olema?

Puutun oma igapäevases töös palju kokku nii ühistegevuse kui tulundusühistutega ning annan ka soovitusi, millist õiguslikku vormi plaanitavaks tegevuseks valida. Kui ühelt poolt on see otsus – kas asutada mittetulundusühing, tulundusühistu või osaühing – formaalne ning seisnebki lihtsalt õigusliku vormi valimises, siis teisalt mõjutab see valik suuresti kogu edasist tegevust ning iga eelpool kirjeldatud vorm Loe edasi

Õiguslikud soovitused põllumehele eriolukorras

Eriolukord on tänaseks kehtinud veidi üle kümne päeva. Ühelt poolt on sellest piisanud, et märgata muutusi ja mõju paljudele eluvaldkondadele, sealhulgas põllumajandusele. Teisalt aga on need kümme päeva veel liiga vähe, et aru saada, milline on nende muutuste ja mõju ulatus ning kuhu see kõik välja viib. Põllumajandussektorile mõjuvad paljud eriolukorra tulemid sarnaselt teistelegi valdkondadele Loe edasi