Blogi

Räägime Rail Balticust, aga räägime päriselt!

Rail Balticu temaatika on Eesti inforuumis juba viimased pool aastat kirglikku kõneainet pakkunud, eriti värvikaks on seisukohavõtud muutunud viimastel nädalatel. Paraku pole emotsionaalseks kiskuv dispuut loonud erinevate vaadete võrdluses eeldust mõistlikuks lahenduseks ja n-ö ühiskondlikuks kokkuleppeks nagu see tundub olevat saavutatud meie lõunanaabrite juures Lätis ja Leedus. Loe edasi

Läti maksuime – veidi jama, palju head*

Lätis alustavatele väikeettevõtetele loodud maksureeglid on sealset ettevõtlusmaastikku tublisti elavdanud ning nn maksuime idee vääriks kaalumist meilgi, usub advokaadibüroo TRINITI partner ja vandeadvokaat Tõnis Tamme. Viis aastat tagasi majanduskriisi haripunktis loodi Lätis mikroettevõtete jaoks eraldi maksurežiim. Eelkõige selleks, et julgustada inimesi suurenenud tööpuuduse ja majandussurutise tingimustes oma äriga alustama, et nii kogu majandust elavdada. Mikroettevõtted Loe edasi

Euroopa äriühing: argumendid poolt ja vastu

Euroopa Äriühing (Societas Europae – SE) on juriidiline isik, mille põhikirjajärgne kapital on jagatud aktsiateks. SE asutamine tähendab, et ühingud, mis tegutsevad erinevates EL-i liikmesriikides, moodustavad ühtse juriidilise isiku ning seega tegutsevad kogu EL-is samu reegleid järgides. Loe edasi

Eelistagem Eesti hankemenetlust!

Nii Balti riikide vaheliste koostööprojektide kui riigihankekohustusele allutatud ülebaltiliste äriühingute tegevuse käigus tekib praktiline küsimus, kas hangete läbiviimisel eelistada Eesti, Läti või Leedu vastavat regulatsiooni? Loe edasi

Püsivalt maksejõuetu äriühing ei tohi tegevust jätkata

Finantsraskustesse sattudes peavad äriühingu juhatuse liikmed endale väga selgelt aru andma, kas maksejõuetus on ajutine või juba püsiva iseloomuga, sest viimasel juhul ei tohiks majandustegevust jätkata, vaid kõigi võlausaldajate kaitse ja võrdse kohtlemise tagamiseks esitama kohtule pankrotiavalduse. Loe edasi