Advokaadid blogivad

Eriolukorrast tulenevad võimalused saneerimiskava muutmiseks

Kui kauaks on võimalik peatada saneerimiskava järgsed maksed ning kuidas hõlmata saneerimiskavaga uusi nõudeid? Vabariigi Valitsuse poolt 12.03.2020 väljakuulutatud eriolukorraga kaasnevate negatiivsete mõjude leevendamiseks jõustusid 05.01.2021 saneerimisseaduse muudatused, millest annab ülevaate mitme mahuka saneerimismenetluse kogemusega TRINITI vandeadvokaat Tõnis Tamme.  Loe edasi

Rail Baltica – sajandi suurprojekt edeneb Eestis jõudsalt

TRINITI advokaadibüroo oli 2015. aastal nende ettevõtjate hulgas, kes uuest Euroopa rööpmelaiusega raudteest huvitatutena asutasid Rail Baltica Eesti ärivõrgustiku (RBBN) www.rbbn.ee. Ühingu liikmed pidasid juunikuus aastakoosolekut ning kuulasid ettekandeid Rail Baltica (RB) projekti edenemise kohta.  Loe edasi

5 põhjust miks saneerimised ebaõnnestuvad

Saneerimisseadus kehtib Eestis juba üle kümne aasta ning majandusraskustesse sattunud ettevõtted on selle alusel võlausaldajatele esitanud sadu saneerimiskavu. Ometi on, kas võlausaldajate poolt heaks kiidetud või siis kohtu poolt kinnitatud saneerimiskavasid oluliselt vähem ning edukalt läbiviidud saneerimismenetlusi vaid üksikuid. Järgnevalt toome TRINITI seniste saneerimiskogemuste pinnalt välja peamised põhjused, miks meie arvates seni saneerimised Eestis valdavalt ei Loe edasi

Konsulaarsuhete Viini konventsioon

Riikidevahelise suhtluse vormi ja reeglid panevad olulisel määral paika kaks rahvusvahelist lepingut: diplomaatiliste suhete Viini konventsioon 1961. aastast ning konsulaarsuhete Viini konventsioon 1963. aastast. Kui esimene neist käsitleb eelkõige suhteid riikide kui rahvusvahelise õiguse subjektide vahel, siis konsulaarsuhete konventsioon keskendub konsulaarülesannete täitmise kaudu riikide kodanike, nii üksikisikute kui juriidiliste isikute, huvide kaitsmisele teises riigis konsulaarasutustes Loe edasi

PPP ehk avaliku ja erasektori koostöö Eestis on võimalik ja vajalik

Viimastel nädalatel Eestis palju kõneainet pakkunud avaliku ja erasektori koostöö (Public Private Partnership – PPP) on Maailmapanga definitsiooni kohaselt igasugune avaliku sektori isiku või asutuse ning eraettevõtja vaheline kokkulepe avaliku vahendi või teenuse pakkumiseks, milles eraettevõtja kannab olulist riski ja majandamise vastutust. Loe edasi

Räägime Rail Balticust, aga räägime päriselt!

Rail Balticu temaatika on Eesti inforuumis juba viimased pool aastat kirglikku kõneainet pakkunud, eriti värvikaks on seisukohavõtud muutunud viimastel nädalatel. Paraku pole emotsionaalseks kiskuv dispuut loonud erinevate vaadete võrdluses eeldust mõistlikuks lahenduseks ja n-ö ühiskondlikuks kokkuleppeks nagu see tundub olevat saavutatud meie lõunanaabrite juures Lätis ja Leedus. Loe edasi

Läti maksuime – veidi jama, palju head*

Lätis alustavatele väikeettevõtetele loodud maksureeglid on sealset ettevõtlusmaastikku tublisti elavdanud ning nn maksuime idee vääriks kaalumist meilgi, usub advokaadibüroo TRINITI partner ja vandeadvokaat Tõnis Tamme. Viis aastat tagasi majanduskriisi haripunktis loodi Lätis mikroettevõtete jaoks eraldi maksurežiim. Eelkõige selleks, et julgustada inimesi suurenenud tööpuuduse ja majandussurutise tingimustes oma äriga alustama, et nii kogu majandust elavdada. Mikroettevõtted Loe edasi