Advokaadid blogivad

Hoiu-laenuühistu ERIAL ümberkujundamisest ja saneerimisest

TRINITI vandeadvokaadid Ain Kalme ja Katri Tomson jagavad mõtteid hoiu-laenuühistu ERIAL olukorra teemadel. Suurt tähelepanu on viimasel ajal pälvinud hoiu-laenuühistuga ERIAL toimuv. Detsembris teatati hoiu-laenuühistu liiketele väljamaksete peatamisest. ERIAL ise kinnitas, et kõik on parimas korras. Prokuratuur uurib võimalikku hoiustajate raha omastamist. Põnevaks läks asjade käik veebruaris, kui liikmed said krüptilise teate, mille järgi kaks Loe edasi

Saksamaa päästis ajutiselt laenuvõtjad. Eestis eelnõu ettevalmistamisel

TRINITI vandeadvokaadid Ain Kalme ja Katri Tomson jagavad mõtteid pandeemiakriisist tingitud laenuvõlgu puudutavate seadusemuudatuste kohta. Saksamaa Bundestag võttis märtsi lõpus vastu seadusemuudatused pandeemiast tulenevate mõjude leevendamiseks. Muudatused hõlmasid muuhulgas füüsiliste isikute laenude ja kestvuslepingutest tulenevate kohustuste moratooriumi ning üürilepingute ülesütlemise õiguse peatamist. Kahtlemata on tegemist väga jõulise sammuga. Loe edasi

Saneerimise uus tulemine

T1 kaubanduskeskuse omanik, Baltika, Stockmann (Soome)  – need on ettevõtted, kes äsja on valinud enda päästmiseks saneerimise. On ilmne, et ka paljud teised ettevõtjad peavad lähiajal langetama otsuse – kas “panna pood kinni” või teha siiski veel üks pingutus tegevus jätkamise nimel. Kui pankrot jätab üldjuhul tühjad pihud, siis saneerimine võib päeva lõpuks kõigile osapooltele Loe edasi

Fakti tuvastamine – võimalus vaidluste vältimiseks

Alates 2018.a. algusest on kohtutäituritel õigus osutada juriidilise fakti tuvastamise teenust. See on hea abivahend ennetada potentsiaalseid kohtuvaidlusi. Mis on fakti tuvastamine? Fakti tuvastamine on toiming, kus kohtutäitur huvitatud isiku tellimusel kinnitab eksisteeriva olustiku või sündmuse olemasolu teatud ajahetkel. Fakti tuvastamise tulemuseks on kirjalik akt, mis koosneb üldjuhul sõnalisest osast ning pildi- ja/või videomaterjalist. Fakti Loe edasi

Elutähtsa veeteenuse tulevik ebaselge

TRINITI osales eksperdina Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) tellimusel aastatel 2016-2017 läbiviidud uuringus „Jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia väljatöötamine“, millega töötati välja Eesti jaoks optimaalseimad vee-ettevõtlusmudelid, arvestades, et EL ja riiklikul tasemel veemajanduse sektorile enam investeeringutoetusi ei anta. Uuring ja esimene tagasiside sellele on jõudnud ka vaikselt meediakajastusse. Loe edasi

Uus tulija Eesti tehingumaastikul – riskide kindlustamine

Kui oled ostnud ettevõtte (osaluse äriühingus), on müüja tavapäraselt müügilepingus andnud mitmesuguseid kinnitusi müüdava ettevõtte kohta – nt et ühingu vara kuulub täies ulatuses ühingule ega ole panditud, ühing ei ole pooleks avaldamata lepingutes, tasutud on kõik maksud, ühingul ei ole varjatud kohustusi, ühing on täitnud õigusaktide nõudeid, jne. Loe edasi

Soovitused edukaks väärtpaberitehinguks

Kui olete oma osaühingu osa Eesti Väärtpaberikeskuses registreerinud ei pea te osa müümiseks enam notarisse minema. Sama kehtib aktsiate ja muude registreeritud väärtpaberite puhul. Tänastes elektroonilise panganduse tingimustes on väärtpaberite üleandmine, müümine või ostmine esmapilgul imelihtne. See on internetipangas vaid paari kliki kaugusel. Samas esinevad aga mitmed ohud, mille tulemusel Teie kavandatud ülekanne ei pruugi Loe edasi

Kas enampakkumisel kinnisvara ostes saab üürnikust vabaneda?

Kui mõtled kohtutäituri korraldatud enampakkumisel soodsa korteri, maja või äripinna osta, siis pead arvestama, et lisaks võlgnikule, kelle vara müüakse, on tihti pildil (ja reaalselt ostetava pinna peal) ka üürnikud. Üürnikud võivad olla täiesti legaalsed ja turutingimustel kinnistu kasutajad. Samas kui juba kinnistu n.ö. haamri alla läheb, on pahatahtlik omanik tihti oma lähikondsete või käsilastega Loe edasi