Advokaadid blogivad

Kolm hinnapakkumust põllumajandustoetustes – formaalsus, mille otsa komistatakse

Väga suure osa põllumajandustoetuste taotlemisel on taotlejal kohustus esitata ostetava või rajatava objekti osas kolm võrdlevat hinnapakkumust. Esmapilgul võib see tunduda lihtsa formaalsusena, aga arvestades nii minu seniseid kogemusi kui laiemat kohtupraktikat, saab see takistuseks nii mõnegi toetuse saamisel, aluseks toetuse tagasinõudmisele või isegi kriminaalasja algatamisel. Seega tasub hinnapakkumuste küsimist kindlasti ette planeerida ning seda Loe edasi

Õigusabi põllumajanduses, osa VIII – soovitused tööõigusest

Vaatamata tehnika arengule ning pidevalt vähenevatele inimeste arvule on töötajatel põllumajanduses endiselt väga oluline roll. Töö sesoonsus ja kohustus tagada ohutud töötingimused panevad põllumajandustootjast tööandjale suure surve alla. Lisaks, suur füüsilise töö suur osakaal ning loomade ja tehnika ettearvamatus võib põhjustada tööõnnetusi või kutsehaigusi. Järgnevalt anname oma põllumajandussektori kogemustele tuginedes mõned tööõiguslikud soovitused, millele põllumajandustootja Loe edasi

Kuidas piimatootmise vähendamise toetust saada?

Nüüd, kui lüpsilehmade arv Eestis on vähenenud rohkem kui 10 000 võrra, tihedad teated tegevuse kokkutõmbamisest ja piimakarjakasvatuse lõppemisest on saabunud juba üle pooleteise aasta ning põllumehed juba teist korda Toompeal käimas, on Euroopa Liidu poolt tulnud eelnõu piimatootmise vähendamise toetuse maksmiseks. Loe edasi

Põllumajanduspoliitika peab riigiabi reeglitega arvestama

Kreeka valitsus arvas, et suudab kohustusliku kindlustuskaitsega oma põllumajandustootjaid Euroopa Liidu siseturul täiendavalt kaitsta, kuid eksis riigiabi reeglite vastu. 8. märtsil 2016 otsustas Euroopa Kohus jätta rahuldamata Kreeka kaebuse üldkohtu otsusele kohtuasjas T-52/12, Kreeka vs. komisjon. Vaidlus puudutas Euroopa Komisjoni otsust, milles leiti, et aastatel 2008 ja 2009 Kreeka põllumajanduse kindlustusorganisatsiooni (ELGA) poolt tootjatele makstud Loe edasi

Kas põllumajanduskriis on force majeure või oleks saanud seda vältida?

Põllumeeste hulgas on sõnapaaride „vääramatu jõud“ ja „force majeure“ kasutamine viimase aasta jooksul väga levinud. Uudiseid suletud farmidest on mitu ning räägitakse raske majandusolukorra tõttu piimatootmise  vähendajatest. Meedia räägib põllumajanduse kriisist. Samas loeme, et piimatööstuste kasum suurenes 2014. aastal eelmisega võrreldes lausa 78,5%. Sellises olukorras tahaksin teha lühikese tagasivaate kriisi sünnilukku, vaadata üle, millised on Loe edasi

Õigusabi põllumajanduses, osa VI – kuidas sõlmida piima müügileping?

Piimatootmisega tegeleva põllumajandusettevõtte üheks olulisemaks kokkuleppeks on toorpiima müügileping, mis tavapäraselt sõlmitakse terveks aastaks ühe piimatööstuse või vahendajaga. Piima müügileping annab väga suure osa piimatootja aastasest müügitulust. Ka praeguse madala hinna juures ületab 400 hea toodanguga lehma piimast saadav müügitulu miljoni euro piiri. Samas sõlmitakse lepingud valdavalt kokkuostja poolt pakutavatel lepingupõhjadel. Järgnevalt mõned soovitused, millele Loe edasi

Õigusabi põllumajanduses, osa V – kuidas põllumajandusettevõtet müüa?

Praeguse põllumajanduse raske seisu taustal on kuuldusi ettevõtjatest, kes kaaluvad võimalusi oma põllumajandusega tegeleva ettevõtte müügiks. Samuti on Eesti põllumajandus juba mõnda aega ajajärgus, kus põllumehed, kes pärast põllumajandusreformi kolhooside jäänukid üle võtsid või taasiseseisvumise järel oma ettevõtte üles ehitasid, oma rolli noorematele üle annavad. Kindlasti ei soovi ma selle artikliga kedagi innustada oma elutööd Loe edasi