Advokaadid blogivad

Üldmenetlus, lühimenetlus, kokkuleppemenetlus ja muud „teenusepaketid“ kriminaalasja kohtumenetluses

Kahtlustatavale pakutakse kriminaalasjas tihti juba esimesel ülekuulamisel võimalust anda allkiri nõusolekule või taotlusele selleks, et kriminaalasi vaadataks läbi mitte üldises korras (üldmenetlus), vaid ühel või teisel moel lihtsustatult. Riigil ei ole sugugi ükskõik, millise menetluse valid, vaid maha tuleb müüa ikka pigem mõni “lihtne ja odav“ võimalus kui klassikaline kohtumenetlus. Kas selline pakkumine tuleks vastu võtta ja Loe edasi

Ettevõtte väärtegu väärib vaidlemist

Ettevõtte väärtegu võib ühel päeval tabada iga ettevõtjat – selleks ei pea üldse olema põhimõtteline õigusrikkuja. Pealtnäha mitte liiga suure trahvi taga võib aga peituda kujundatav õiguspraktika Sinu õigusvaldkonnas, mis Su ärile teps mitte ei sobi. Kirjutan siin, mispärast on mõnikord põhimõtteliselt vaja väärtegu kohtus vaidlustada, ja miks on prognoos vaidlustamiseks nii mõnigi kord paljutõotav.  Loe edasi

Ettevõtte kriminaalasi: nõuanded juhile

Ettevõtte kriminaalasi tabab selle juhti ootamatult. Ühel hommikul on kontori ukse taga politsei, et firma ruumid, aga võib-olla ka Su auto ja kodu läbi otsida. Seejärel kutsutakse või viiakse Sind ülekuulamisele ja neid võib toimuda kaks – Sinu enda oma ja ettevõtte oma, keda esindad. Lõpuks oled ühel päeval koos oma firmaga kohtukulli ees ja Loe edasi

Kuritöö, kuid mitte ainult karistus: mida toob kaasa kriminaalvastutus?

Lisaks karistusele endale toob kriminaalvastutus kaasa üksjagu muud tülikat. Kuigi rõhutatakse, et muu kaasnev EI OLE karistus, võib mõju olla karistusest endast tegelikult suuremgi. Samuti on neid muid asju rohkem kui Sa arvad. Mõned neist kaasnevad süüdimõistmise või menetlusega alati, teiste puhul see sõltub, sh uurija, prokuröri ja kohtu tehtavatest valikutest.  Loe edasi

Ülekuulamine politseis profi moodi

Kriminaalasja eeluurimisel toimuv ülekuulamine politseis võib ülekuulatava jaoks tuua kaasa olulisi tagajärgi. Kui oled kriminaalasjas kahtlustatav või on seda Su lähedane, tuleks leida otsekohe kaitsja. Isegi, kui oled vaid tunnistaja, aga juhtum puudutab Sind või Su lähedasi (nt oled osalenud milleski, mis on nüüd uurimise all või ei soovi kahjustada neid, kellest hoolid), on kriminaalmenetluses Loe edasi

Arvepettused ja kuidas nendega toime tulla

Sten Veidebaum, Peeter P. Mõtsküla  Riigi Infosüsteemi Ameti mullusest küberturvalisuse ülevaatest selgub, et 2018. aastal kirjutasid kümned Eesti ettevõtjad arvepettuste tõttu korstnasse kokku sadu tuhandeid eurosid. Kuna küberkaakide ind pole tänaseni raugenud, tuleb kõigil ettevõtjail sääraste rünnete ohuga arvestada ning end nende vastu kaitsta. Loe edasi

Kes maksab kinni kriminaalmenetluses tekitatud kahju?

Kriminaalmenetluse alla sattunu jaoks tihti häid uudiseid napib. Kui aga menetlus soodsalt lõpeb, on üheks neist võimalus saada riigilt hüvitist kriminaalmenetluses tekitatud kahju eest. Seda lisaks kantud advokaadikuludele, mis lähevad hüvitamisele eraldi. Hüvitatav kahju seoses kriminaalmenetlusega võib tekkida tegelikult ka siis, kui üldse mitte olla kahtlustatav/süüdistatav.  Loe edasi

Trahv pesemata käte eest?

Nagu COVID-19 toodud soovimatu kodukontori režiim, tühjalt seisva büroo eest tiksuv üür ja teadmatus tuleviku osas juba iseenesest halb ei oleks, võib koroonaviiruse leviku takistamise nõuetele vilistamine kaasa tuua kriminaalvastutuse, väärteotrahvist ja sunnirahast rääkimata.  Loe edasi