Advokaadid blogivad

Kuritöö, kuid mitte ainult karistus: mida toob kaasa kriminaalvastutus?

Lisaks karistusele endale toob kriminaalvastutus kaasa üksjagu muud tülikat. Kuigi rõhutatakse, et muu kaasnev EI OLE karistus, võib mõju olla karistusest endast tegelikult suuremgi. Samuti on neid muid asju rohkem kui Sa arvad. Mõned neist kaasnevad süüdimõistmise või menetlusega alati, teiste puhul see sõltub, sh uurija, prokuröri ja kohtu tehtavatest valikutest.  Loe edasi

Ülekuulamine politseis profi moodi

Kriminaalasja eeluurimisel toimuv ülekuulamine politseis võib ülekuulatava jaoks tuua kaasa olulisi tagajärgi. Kui oled kriminaalasjas kahtlustatav või on seda Su lähedane, tuleks leida otsekohe kaitsja. Isegi, kui oled vaid tunnistaja, aga juhtum puudutab Sind või Su lähedasi (nt oled osalenud milleski, mis on nüüd uurimise all või ei soovi kahjustada neid, kellest hoolid), on kriminaalmenetluses Loe edasi

Arvepettused ja kuidas nendega toime tulla

Sten Veidebaum, Peeter P. Mõtsküla  Riigi Infosüsteemi Ameti mullusest küberturvalisuse ülevaatest selgub, et 2018. aastal kirjutasid kümned Eesti ettevõtjad arvepettuste tõttu korstnasse kokku sadu tuhandeid eurosid. Kuna küberkaakide ind pole tänaseni raugenud, tuleb kõigil ettevõtjail sääraste rünnete ohuga arvestada ning end nende vastu kaitsta. Loe edasi

Kes maksab kinni kriminaalmenetluses tekitatud kahju?

Kriminaalmenetluse alla sattunu jaoks tihti häid uudiseid napib. Kui aga menetlus soodsalt lõpeb, on üheks neist võimalus saada riigilt hüvitist kriminaalmenetluses tekitatud kahju eest. Seda lisaks kantud advokaadikuludele, mis lähevad hüvitamisele eraldi. Hüvitatav kahju seoses kriminaalmenetlusega võib tekkida tegelikult ka siis, kui üldse mitte olla kahtlustatav/süüdistatav.  Loe edasi