Advokaadid blogivad

Ülekuulamine politseis profi moodi

Kriminaalasja eeluurimisel toimuv ülekuulamine politseis võib ülekuulatava jaoks tuua kaasa olulisi tagajärgi. Kui oled kriminaalasjas kahtlustatav või on seda Su lähedane, tuleks leida otsekohe kaitsja. Isegi, kui oled vaid tunnistaja, aga juhtum puudutab Sind või Su lähedasi (nt oled osalenud milleski, mis on nüüd uurimise all või ei soovi kahjustada neid, kellest hoolid), on kriminaalmenetluses Loe edasi

Fondiemissioon (TRINITI äriõiguse nõuanne)

Selle nädala äriõiguse nõuandes räägime fondiemissioonist. Tegemist on muidu üsna harva kasutatud osakapitali suurendamise viisiga, mis oli kibedas kasutuses osakapitali eurodeks konverteerimisel ja võiks olla kasulik nüüd osade mittenotariaalseks müügiks vajaliku 10 000 eurose osakapitali saavutamisel. Vaata täpsemalt videost. Loe edasi

Kümmekond aastat tagasi tehtud kohtuotsused hakkavad aeguma, mida see võlausaldajale tegelikult tähendab?

Mõni aeg tagasi kirjutasid päevalehed sellest, et kevadel ootab maakohtuid ees suur töökoormuse tõus, sest aegub kümnetes tuhandetes kohtuotsustest tulenevaid nõudeid, mille suhtes võlgnikud asuvad paluma aegumise kohaldamist kohtu kaudu. Kas see tähendab võlausaldajale seda, et 10-aastase täitmise aja jooksul saamata jäänud võlg jääbki saamata? Võib tähendada, aga ei pruugi.  Loe edasi

Euroopa Komisjonis on arutlusel välisriikide sekkumine majandusse (TRINITI konkurentsiõiguse nupuke)

Teatavasti on riigiabi Euroopa Liidus detailselt reguleeritud valdkond. Mõistet „riigiabi“ käsitletakse aga üksnes Euroopa Liidu liikmesriikide poolt ettevõtjatele antud valikuliste majanduslike eeliste kohta. Euroopa Liidu väliste riikide subsiidiumid liidus tegutsevatele ettevõtjatele võivad aga samuti siinset konkurentsi kahjustada. Näiteks võib selline abi olla vahendiks Euroopa Liidu ettevõtjate omandamisel. Samuti moonutavad välissubsiidiumid liidus asetsevaid kaubaturge, millel abisaajad Loe edasi

Rail Baltica – sajandi suurprojekt edeneb Eestis jõudsalt

TRINITI advokaadibüroo oli 2015. aastal nende ettevõtjate hulgas, kes uuest Euroopa rööpmelaiusega raudteest huvitatutena asutasid Rail Baltica Eesti ärivõrgustiku (RBBN) www.rbbn.ee. Ühingu liikmed pidasid juunikuus aastakoosolekut ning kuulasid ettekandeid Rail Baltica (RB) projekti edenemise kohta.  Loe edasi

Laekumata arvete krediteerimine – kas seaduslik võimalus?

Oleme TRINITI blogis varem kirjutanud sellest, kuidas arvepettuse ohvrid võivad end leida olukorrast, kus neil tuleb suuri summasid korstnasse kirjutada. Selline seis võib tabada müüjat, kellel jääb ostjalt raha saamata põhjusel, et ostja on teinud ülekande arvepetturi poolt muudetud kontole ning õigele müüja kontole enam raha maksta ei ole. Samas võib ostja jääda müüjale võlgu Loe edasi