Uudised
Eesti
Artiklid
Advokaadibüroo, kes hoolib oma klientidest

TRINITI ​nõustas Eesti parima piimakarjaga farmi müüki

Nõustasime osanikke Jõgevamaal asuva Torma Põllumajandus-osaühingu osade võõrandamisel Austria investoritele kuuluvale Vaklak OÜ-le. Tegemist on järjekordse hea kogemusega edukate põllumajandustehingute loendis, millest võiks viimaste tehingutena välja tuua Õnne Piimakarjatalu, osaühing Selja ja Piistaoja Katsetalu müügitehingud.

TRINITI põllumajanduse töögrupi juht Siim Maripuu vedas osade võõrandamist osanike vahel müügi osas kokkuleppe sõlmimisest kuni tehingu eduka lõpuleviimiseni. Sealhulgas korraldasime enampakkumise parima pakkuja leidmiseks ning levitasime kutset potentsiaalsete põllumajanduse vastu huvi tundvate investorite seas. Pärast parimate pakkujate väljavalimist abistasime ühingut tehingueelse auditi ettevalmistamisel ja korraldamisel, valmistasime ette tehingudokumentatsiooni ning nõustasime kliente läbirääkimistel ning lõpliku valiku tegemisel.

Torma Põllumajandusosaühing paistab teiste Eesti põllumajandustootjate hulgas silma just oma kõrge piimatoodangu ning väga tugeva geneetilise baasiga karja osas. Alles mõned kuud tagasi tegi Torma lehm Volga uue Eesti päevalüpsi rekordi, lüpstes 15. augustil 2017 87,1 kg piima päevas, millega ületas kehtiva, samuti Torma karjas olnud, rekordi 2,5 kilogrammiga.​

Tormas on veiste pidamistingimustele ja tõuaretusele järjekindlalt tähelepanu pööratud, osaledes mitmetes teadusprojektides ja tehes pidevat koostööd Eesti Maaülikooliga. Tulemused on märgatavad – jõudluskontrolli statistika kohaselt on kontroll-lüpside põhjal Eesti 20 tipplehma seas 11 Torma lehma. Samuti on Eesti läbi aegade 500 kõrgeima laktatsiooni piimatoodanguga lehmadest 76 pärit Torma lautadest. Esimesena Eestis valmis Tormas 2002. aastal kaasaegne tootmiskompleks külmlauda, lägahoidlate ja siloaukudega. Torma on olnud Eestis esirinnas ka täppisviljeluse juurutajana.

Enampakkumise võitja, Vaklak OÜ on Austria investoritele kuuluv kontsern, kuhu kuuluvad mitmed Eesti piimakarjakasvatuse ja taimekasvatusega tegelevad põllumajandusettevõtted. Vaklaki kontsern kuulub vastava valdkonna ettevõtete seas Eesti suurimate hulka.