Lääne Teed võib jälle kaevandusloa alusel kaevata!

Triniti

Kohtusse pöördumisest oli abi. OÜ-le Lääne Teed kuuluva kaevandusloaga Valgevälja karjäär Läänemaal oli samaaegselt kantud ka veekogude registrisse. Seetõttu laienesid karjäärile kui veekogule seadusest tulenevad kitsendused ja lubatud kaevandamine oli samaaegselt keelatud.

Karjääri veekogude registrist kustutamiseks taotluse esitamine keskkonnaministeeriumisse ei andnud tulemusi. Peale kaebuse esitamist halduskohtusse kustutas keskkonnaministeerium Valgevälja karjääri veekogude registrist ise. Lubatud kaevandamine ei ole enam keelatud.