TRINITI advokaatide kogemused

Nõustasime Thermory AS-i Läti äriühingu SIA VMS Timber omandamisel

TRINITI nõustas Thermory AS-i Läti äriühingu SIA VMS Timber omandamisel. TRINITI töö hõlmas kavatsuste protokolli ja osa müügilepingu koostamist, nõustamist läbirääkimistel ja abi tehingu lõpuleviimisel. Loe edasi

Aitasime kliendid vanglast pühadeks koju

Advokaadibüroo TRINITI kriminaalõiguse tegevus hõlmab abi ennetähtaegsel vabastamisel vanglast. Kohus teeb otsuse vanglast vabanemiseks enne karistusaja lõppu, kui veendub, et uue kuriteo toimepaneku tõenäosus on väike. Kaitsja saab vabaneda soovijat mitmel moel toetada vabastamise kasuks rääkiva info leidmisel ja esile toomisel. Novembris-detsembris 2021 kaitsesime edukalt mitmeid kliente ennetähtaegse vabastamise arutamisel Viru Maakohtus ja Harju Maakohtus. Kliente kaitses vandeadvokaat Risto Käbi.

Lepingut ei saa tühistada asjaoludele tuginedes, mis olid lepingu sõlmimisel avalikud

Esindasime edukalt maakohtus maakleribürood vaidluses kinnistu ostuhuvilisega broneerimislepingu tühisuse üle. Nimelt esitas ostuhuviline hagi broneerimislepingu tühisuse tuvastamiseks põhjendusega, et mereäärsel kinnistul ilmnesid ehitamist piiravad piirangud ja kitsendused ning hageja on sattunud seeläbi eksimusse. Maakohus nõustus TRINITI argumentidega, et maakler ei ole ostuhuvilist eksimusse viinud ja avalikult nähtuvad piirangud ei saa olla olulise eksimuse aluseks TsÜS § 92 lg 2 tähenduses ning seega ei ole broneerimislepingut kehtivalt tühistatud. Maakleribürood esindas vandeadvokaat Klen Laus

TRINITI nõustas Saksa riskikapitali firmat BayWa r.e. Energy Ventures päikesekatuste idufirma Roofit.solar 6,4 miljoni euro suuruse investeerimisringi juhtimisel

Advokaadibüroo TRINITI nõustas koostöös Norton Rose Fulbrightiga BayWa r.e. Energy Ventures’i investeeringu tegemisel Eesti päikesekatuste tehnoloogia idufirmasse Roofit.solar. BayWa r.e. oli juhtinvestor 6,4 miljoni euro suuruses A-seeria investeerimisringis, mille tulu kasutatakse peamiselt ettevõtte ekspordi- ja tootmisvõimsuse suurendamiseks ning uute toodete arendamiseks. TRINITI Tallinna meeskonda, mida juhtis partner Ergo Blumfeldt (ühinemised ja ülevõtmised / erakapitali investeeringud), kuulus ka advokaat Peeter P. Mõtsküla (intellektuaalomand/IT).

Juhatuse tagasikutsumist ei saa nõuda hääletamiskohustuse varjus

Võitsime maakohtus vaidluse, kus osaühingu osa kuulus endistele abikaasadele ühisvarana ja üks abikaasa nõudis teise eemaldamist juhatusest. Kuna osa ühisomanikud saavad hääletada ainult ühiselt, siis proovis abikaasa oma nõude maksma panna ebatavalisel viisil ja nõudis, et teine abikaasa peab hääletama enda juhatusest tagasikutsumise poolt. Maakohus nõustus meiega, et sellist nõuet esitada ei saa ja ühisosanik ei pea enda tagasikutsumise poolt hääletama. Klienti esindasid advokaadid Martin Järve ja Erki Vabamets. Vaidlus jätkub ringkonnakohtus.

Äriklassi reaktiivlennuki müük ja registreerimine

TRINITI Transpordi & Taristu töögrupp nõustas Mani saarel registreeritud äriühingut Hawker 850XP Business Jet tüüpi reaktiivlennuki müügis Fort Aero AS-le. Fort Aero on Eesti lennuettevõtja, mis on spetsialiseerunud äriklientide lennukipargi opereerimisele ning tśarterlendude korraldamisele. Tehing hõlmas lisaks müügilepingule ka õhusõiduki resgitreerimist Eesti registris, lennuki seadmist ostuhinna tasumise tagatiseks ning müüjale Fort Aero lennukipargi lennuteenuste osutamise tingimuste kokkuleppeid. Klienti nõustasid TRINITI vandeadvokaadid Sten Veidebaum ja Tõnis Tamme.

TRINITI tõi kohtuvõidu juhatuse liikme vastutuse kaasuses

TRINITI esindas edukalt klienti kohtuvaidluses juhatuse liikme vastu, kes juhtis raha ettevõtte majandustegevusest kõrvale. Hagi juhatuse liikme vastu rahuldati 100 %, mõisteti välja ca 95 000 eurot ja viivised. Loe edasi

LHV refinantseeris Eesti suurima lennundusvarahaldusettevõtte võlakirjad

Riigile kuuluva Transpordi Varahaldus OÜ (TVH) omanduses oleva seitsme CRJ900-tüüpi reaktiivmootoritega reisilennuki finantseerijaks sai täies ulatuses LHV Pank ning rentnikuna jätkab Eesti rahvuslik lennufirma Nordica. TVH refinantseeris varasemalt emiteeritud võlakirjad LHV Panga laenuga summas 23 miljonit eurot. TRINITI vandeadvokaadid Ergo Blumfeldt, Ain Kalme, Tõnis Tamme ja Sten Veidebaum nõustasid TVH poolt lepingudokumentatsiooni koostamist ning läbirääkimisi, samuti vajalike muudatuste tegemist õhusõidukite registris, kehtivates lennukite rendilepingutes ning teistes tehinguga seotud õigusdokumentides. Loe edasi