TRINITI advokaatide kogemused

Eestist väljasaadetud Ukraina hooajatöölistel siiski on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Eestis kohtusse

Advokaadibüroo TRINITI abiga vaidlustasid mitmed Eestisse hooajatööle saabunud ukrainlased koos enda tööandjatega 2020 aasta kevadel PPA otsuse nende Eestist väljasaatmise kohta. Töötajatel jäi saamata oodatud teenistus, tööandjad aga sattusid keerulisse olukorda, kus kõige kiiremal tööajal ei olnud võtta hädavajalikke töökäsi, mis omakorda põhjustas tööandjatele raskuseid omapoolsete lepinguliste kohustuste täitmisel. Loe edasi

Esindasime AS-i Paide Vesi vaidlustes ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike sundvalduse ning ehitus- ja kasutuslubade üle

TRINITI vandeadvokaat Sandor Elias esindas edukalt vee-ettevõtjat AS Paide Vesi vaidlustes ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike sundvalduse ning ehitus- ja kasutuslubade üle. Vaidluse keskmeks oli küsimus detailplaneeringu rollist ja tõlgendamisest sundvalduse seadmisel ning torustike ehitus- ja kasutuslubade andmisel. Samuti oli vaidluse all küsimus, mil määral saab maaomanik seada lisatingimusi kehtivas planeeringus ette nähtud trasside rajamisel. Kohtud nõustusid, et torustike sundvaldus oli seatud ning ehitus- ja kasutusload antud õiguspäraselt ning et maaomaniku nõudmistel puudus õiguslik alus.

TRINITI nõustas Columbus Eesti ja Leedu üksuste omandamist juhtkonna poolt ja eraldumist Taani grupist

TRINITI advokaadid nõustasid tehingut, mille käigus Columbus Baltikumi tegevjuht Ivo Suursoo ja Columbus Leedu tegevjuht Dovydas Zinkevicius omandasid Columbus Eesti AS ja Columbus Lietuva UAB aktsiad ning ühingud eraldusid Taanis Nasdaq Copenhagen börsil registreeritud Columbus A/S grupist. TRINITI ülesandeks oli tehingudokumentide ettevalmistamine ja läbirääkimine ning kogu tehingu elluviimise nõustamine. Columbus on Baltikumi juhtiv digitaalse innovatsiooni ettevõte, kus töötab kokku 170 inimest ja regiooni käive ulatub 10,6 miljoni euroni.

Esindasime Katrin Lusti Veet Mano Wannaquoti vastu

Esindasime Katrin Lusti vaidluses Kuuuurija esimese, pilootsaate osas. Maakohus otsustas, et varalise kahju ja eemaldamise nõue ei kuulu rahuldamisele, külla aga ümberlükkamise ja mittevaralise kahju nõue. Otsus ei ole 2021 märts jõustunud. Õiguslikeks küsimusteks olid nii allika tsiteerimise õigus, ajakirjanduse õigus kajastada kahtlusi seoses ühiskonna valu- ja kitsaskohtadele; tõstatada tabusid ja valgustada hämaraid tegusid. Loe edasi

Esindasime edukalt klienti kohtukulude vaidluses

Tsiviilvaidlustes kehtib üldreegel, et kaotaja kannab võitja kohtukulud (advokaaditasu, riigilõiv jne), aga sellest on erandeidHiljutises juhtumis esitati meie kliendi vastu läbi mitme kohtuastme ebaõige nõuemis oleks jäänud rahuldamata. Alles pärast Riigikohtult juhiste saamist ja tänu neile muutis vastaspool oma nõude korrektseks – ajal, kui aastaid menetletud asja arutas juba neljas erinev kohtukoosseis. Argumenteerisime, et sellises olukorras ei saa jätta tekkinud arvestatavaid kohtukulusid „kaotaja“ kandamis sisuliselt oleks „võitja“ premeerimine pikaaegse vale asjaajamise eest. Ringkonnakohus nõustus meiega ja jättis erandlike asjaolude tõttu vastaspoole menetluskulud tema enda kanda, ehkki muudetud hagi rahuldatiKlienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi.

Advokaadibüroo TRINITI esindab Toivo Tänavsuud vaidluses hobikunstnikuga, kes kasutas maali loomiseks vähihaige lapse fotot

Vaidlus sai alguse sellest, et vähiravifondi “Kingitud elu” juht Toivo Tänavsuu jagas hobikunstniku tehtud maali hurjutades viimast selle eest, et kunstnik kasutas vähi seljatanud väikesest tüdrukust omavoliliselt tehtud portreed oma huvides perekonna tahte vastaselt. Kunstnik pöördus enda au kaitseks ja maali suhtes tekkinud väidetava autoriõiguste rikkumise tõttu kohtusse. Loe edasi

Advokaadibüroo TRINITI osutab Liven Kodu 17 OÜ võlakirjainvestoritele tagatisagendi teenust

Tagatisagendina hoiab TRINITI tütaräriühing investorite huvides kõiki Liven Kodu 17 OÜ poolt võlakirjade investoritele antud tagatisi. Liven Kodu 17 OÜ laskis detsembris 2020 välja 2 MEUR eest 2 aasta ja 3 kuu pikkuse lunastustähtajaga võlakirju, millega rahastatakse Tallinnas Juhkentali 48 asuva äri- ja eluhoone arendust. TRINITI nõustamistiimi juhtis advokaat Ergo Blumfeldt ning teda aitasid ülesande täitmisel advokaadid Sten Veidebaum, Eli Täpp ja Mikk Põld.

Nordica omandas Regional Jet OÜ ainuosaluse

Eesti rahvuslik lennufirma Nordic Aviation Group (Nordica) omandas Poola riiklikult lennufirmalt LOT Polish Airlines nende ühisettevõtte Regional Jet OÜ (Xfly) 49-protsendilise osaluse, mille tulemusena sai Nordica äriühingu ainuosanikuks. TRINITI transpordi- & taristuvaldkonna advokaadid Tõnis Tamme ja Ain Kalme nõustasid Nordicat lepingute läbirääkimistel ning tehingu teostamisel.

National Oilwell Varco edukas esindus osaühingute Transmares and Palsteve vastu

TRINITI advokaadid esindasid edukalt maailma ühte juhtivat gaasi- ja naftapuurimisseadmete ning komponentide tootjat National Oilwell Varco AS (NOV) kohtuvaidluses OÜ Transmares and OÜ Palsteve vastu, Paldiski Põhjasadamas ladustatud puurimisplatvormide kraanade komponentide pandiõiguse kehtivuse ja valduse saamise osas. TRINITI advokaatide taotlusel sai klient kohtult ka esialgse õiguskaitse, mis võimaldas NOV-l teostada osade ladustatud komponentide tähtaegne tarne. TRINITI poolt nõustasid klienti vandeadvokaadid Klen Laus ja Tõnis Tamme.

National Oilwell Varco nõustamine AS E-Profiil pankrotimenetluses

TRINITI nõustas ja esindas maailma ühte juhtivat gaasi- ja naftapuurimisseadmete ning -komponentide tootjat National Oilwell Varco AS (NOV) AS E-Profiil pankrotimenetluses. E-Profiil oli üks suurimaid metallkontsruktsioonide ja komponentide tootjaid Eestis. TRINITI ülesandeks oli õiguslikult tagada kahe suure töösoleva projekti (puurimisplatvormide kraanade komponendid) finantseerimine ja nõuetekohane valmimine vaatamata samal ajal käimasolevale AS E-Profiil pankrotimenetlusele. TRINITI poolt nõustasid klienti partner Tõnis Tamme ja vandeadvokaat Klen Laus.