TRINITI advokaatide kogemused

Nordica omandas Regional Jet OÜ ainuosaluse

Eesti rahvuslik lennufirma Nordic Aviation Group (Nordica) omandas Poola riiklikult lennufirmalt LOT Polish Airlines nende ühisettevõtte Regional Jet OÜ (Xfly) 49-protsendilise osaluse, mille tulemusena sai Nordica äriühingu ainuosanikuks. TRINITI transpordi- & taristuvaldkonna advokaadid Tõnis Tamme ja Ain Kalme nõustasid Nordicat lepingute läbirääkimistel ning tehingu teostamisel.

National Oilwell Varco edukas esindus osaühingute Transmares and Palsteve vastu

TRINITI advokaadid esindasid edukalt maailma ühte juhtivat gaasi- ja naftapuurimisseadmete ning komponentide tootjat National Oilwell Varco AS (NOV) kohtuvaidluses OÜ Transmares and OÜ Palsteve vastu, Paldiski Põhjasadamas ladustatud puurimisplatvormide kraanade komponentide pandiõiguse kehtivuse ja valduse saamise osas. TRINITI advokaatide taotlusel sai klient kohtult ka esialgse õiguskaitse, mis võimaldas NOV-l teostada osade ladustatud komponentide tähtaegne tarne. TRINITI poolt nõustasid klienti vandeadvokaadid Klen Laus ja Tõnis Tamme.

National Oilwell Varco nõustamine AS E-Profiil pankrotimenetluses

TRINITI nõustas ja esindas maailma ühte juhtivat gaasi- ja naftapuurimisseadmete ning -komponentide tootjat National Oilwell Varco AS (NOV) AS E-Profiil pankrotimenetluses. E-Profiil oli üks suurimaid metallkontsruktsioonide ja komponentide tootjaid Eestis. TRINITI ülesandeks oli õiguslikult tagada kahe suure töösoleva projekti (puurimisplatvormide kraanade komponendid) finantseerimine ja nõuetekohane valmimine vaatamata samal ajal käimasolevale AS E-Profiil pankrotimenetlusele. TRINITI poolt nõustasid klienti partner Tõnis Tamme ja vandeadvokaat Klen Laus.

Riigikohus rahuldas advokaadibüroo TRINITI kassatsioonkaebuse kinnisvara kinkelepingust taganemise vaidluses

Riigikohtu 18.11.2020 otsusega rahuldati meie kliendi kassatsioonkaebus kohtuasjas, milles vaidluse all on kinnisasja kinkelepingust taganemine pärast kingi üleandmist, ja selle õiguslikud tagajärjed. Riigikohtu tsiviilkolleegium nõustus meie seisukohaga, et abikaasade ühisomandisse kuulunud kinnisasja kinkelepingust taganemisel läheb kingitu tagasi ühisomandisse (ja tuleb sellisena kinnistusraamatusse kanda) ka siis, kui omanikuna oli esialgselt kinnistusraamatusse kantud, selle osas võlaõigusliku kinkelepingu sõlminud ja taganemise avalduse teinud vaid üks vara endistest ühisomanikest. Klienti esindas vandeadvokaat Risto Käbi

TRINITI nõustab Lemonade Stand OÜ investeeringuid alustavatesse tehnoloogiaettevõtetesse

TRINTI tehingutiim on nõustanud Lemonade Stand OÜ mitmeid erinevaid investeeringuid varase faasi tehnoloogiaettevõtetesse nagu Cachet, Procurement Flow, Digital Sputnik, askRobin, Veriff, WebARX, Visory, Sensus Septima, Warren.io, Outfunnel, R8tech jpt. Loe edasi

Märgiline Riigikohtu otsus alapakkumuste teemal riigihangetes

Vandeadvokaat Sandor Elias esindas klienti märgilise tähendusega vaidluses Riigikohtus haldusasjas 3-20-924. Nimelt leidis Riigikohus 04.11.2020 otsuses, et vastupidiselt senises kohtupraktikas juurdunud arusaamale, ei ole igasugune alla omahinna pakkumus keelatud. Loe edasi

TRINITI esindas Riigikohtus edukalt tööandjat kriminaalasjas esitatud kahjunõudes vara omastanud töötaja vastu

Riigikohtu 30.11.2020 määrusega rahuldati meie määruskaebus ja tühistati alama astme kohtute lahendid, millega keelduti kliendi tsiviilhagi kriminaalasjaga koos menetlemast. Riigikohus nõustus kaebuse seisukohaga, et kui eraldi peetud töövaidluses on omastatud vara tööandjale juba välja mõistetud, aga selle tegelikuks tagasi saamiseks lootus puudub, saab esitada kahjunõude. Klienti nõustasid vandeadvokaadid Klen Laus ja Risto Käbi 

TRINITI advokaat Klen Laus esindas klienti edukalt vaidluses Narva linnaga seoses Narva linna bastionide ehitusvaidlusega.

2015.a alanud kohtuvaidluses esitas Narva linn TRINITI kliendi vastu nõude pooleli jäänud ehitusobjekti teise ehitusettevõtja poolt lõpuni ehitamisega kaasnenud kulude ehk nn asendustehingu hinnavahe hüvitamiseks ja leppetrahvide väljamõistmiseks. Loe edasi

Kostjaid esindades oleme edukalt küsinud hagejatelt menetluskulude tagatist

Viimaste kuude praktika kohtutes seoses menetluskulude tagatise nõudmisega hagejatelt selleks puhuks kui hageja vaidluse kaotab ja peab maksma alusetult menetlusse aastateks sattunud kostja menetluskulud, on TRINITI vaidlustiimil olnud püsivalt edukas. Loe edasi

Eesti juhtiva filmitootja nõustamine kindlustusküsimustes

Nõustasime Eesti suurimat uue põlvkonna filmitootmisettevõtet Nafta Films OÜ seoses mängufilmi O2 kindlustusjuhtumiga. Nimelt vigastas filmis meespeaosa mänginud Priit Võigemast Soomes toimunud võtete ajal oma hüppeliigest, mis tõi kaasa muutused filmivõtete ajagraafikus ja kaasnevad kulud. TRINITI poolt nõustasid klienti vandeadvokaadid Tõnis Tamme ja Klen Laus, kes mõlemad tegid hiljem kaasa ka filmi massisteenides.