TRINITI advokaatide kogemused

Lepingut ei saa tühistada asjaoludele tuginedes, mis olid lepingu sõlmimisel avalikud

Esindasime edukalt maakohtus maakleribürood vaidluses kinnistu ostuhuvilisega broneerimislepingu tühisuse üle. Nimelt esitas ostuhuviline hagi broneerimislepingu tühisuse tuvastamiseks põhjendusega, et mereäärsel kinnistul ilmnesid ehitamist piiravad piirangud ja kitsendused ning hageja on sattunud seeläbi eksimusse. Maakohus nõustus TRINITI argumentidega, et maakler ei ole ostuhuvilist eksimusse viinud ja avalikult nähtuvad piirangud ei saa olla olulise eksimuse aluseks TsÜS § 92 lg 2 tähenduses ning seega ei ole broneerimislepingut kehtivalt tühistatud. Maakleribürood esindas vandeadvokaat Klen Laus

TRINITI nõustas Saksa riskikapitali firmat BayWa r.e. Energy Ventures päikesekatuste idufirma Roofit.solar 6,4 miljoni euro suuruse investeerimisringi juhtimisel

Advokaadibüroo TRINITI nõustas koostöös Norton Rose Fulbrightiga BayWa r.e. Energy Ventures’i investeeringu tegemisel Eesti päikesekatuste tehnoloogia idufirmasse Roofit.solar. BayWa r.e. oli juhtinvestor 6,4 miljoni euro suuruses A-seeria investeerimisringis, mille tulu kasutatakse peamiselt ettevõtte ekspordi- ja tootmisvõimsuse suurendamiseks ning uute toodete arendamiseks. TRINITI Tallinna meeskonda, mida juhtis partner Ergo Blumfeldt (ühinemised ja ülevõtmised / erakapitali investeeringud), kuulus ka advokaat Peeter P. Mõtsküla (intellektuaalomand/IT).

Juhatuse tagasikutsumist ei saa nõuda hääletamiskohustuse varjus

Võitsime maakohtus vaidluse, kus osaühingu osa kuulus endistele abikaasadele ühisvarana ja üks abikaasa nõudis teise eemaldamist juhatusest. Kuna osa ühisomanikud saavad hääletada ainult ühiselt, siis proovis abikaasa oma nõude maksma panna ebatavalisel viisil ja nõudis, et teine abikaasa peab hääletama enda juhatusest tagasikutsumise poolt. Maakohus nõustus meiega, et sellist nõuet esitada ei saa ja ühisosanik ei pea enda tagasikutsumise poolt hääletama. Klienti esindasid advokaadid Martin Järve ja Erki Vabamets. Vaidlus jätkub ringkonnakohtus.

Äriklassi reaktiivlennuki müük ja registreerimine

TRINITI Transpordi & Taristu töögrupp nõustas Mani saarel registreeritud äriühingut Hawker 850XP Business Jet tüüpi reaktiivlennuki müügis Fort Aero AS-le. Fort Aero on Eesti lennuettevõtja, mis on spetsialiseerunud äriklientide lennukipargi opereerimisele ning tśarterlendude korraldamisele. Tehing hõlmas lisaks müügilepingule ka õhusõiduki resgitreerimist Eesti registris, lennuki seadmist ostuhinna tasumise tagatiseks ning müüjale Fort Aero lennukipargi lennuteenuste osutamise tingimuste kokkuleppeid. Klienti nõustasid TRINITI vandeadvokaadid Sten Veidebaum ja Tõnis Tamme.

TRINITI tõi kohtuvõidu juhatuse liikme vastutuse kaasuses

TRINITI esindas edukalt klienti kohtuvaidluses juhatuse liikme vastu, kes juhtis raha ettevõtte majandustegevusest kõrvale. Hagi juhatuse liikme vastu rahuldati 100 %, mõisteti välja ca 95 000 eurot ja viivised. Loe edasi

LHV refinantseeris Eesti suurima lennundusvarahaldusettevõtte võlakirjad

Riigile kuuluva Transpordi Varahaldus OÜ (TVH) omanduses oleva seitsme CRJ900-tüüpi reaktiivmootoritega reisilennuki finantseerijaks sai täies ulatuses LHV Pank ning rentnikuna jätkab Eesti rahvuslik lennufirma Nordica. TVH refinantseeris varasemalt emiteeritud võlakirjad LHV Panga laenuga summas 23 miljonit eurot. TRINITI vandeadvokaadid Ergo Blumfeldt, Ain Kalme, Tõnis Tamme ja Sten Veidebaum nõustasid TVH poolt lepingudokumentatsiooni koostamist ning läbirääkimisi, samuti vajalike muudatuste tegemist õhusõidukite registris, kehtivates lennukite rendilepingutes ning teistes tehinguga seotud õigusdokumentides. Loe edasi

Raikküla Farmer kontserni enamusosaluse võõrandamine

TRINITI advokaadid nõustasid Raikküla Farmer OÜ enamusosanikku, pikaajalist juhti ja ülesehitajat Tõnu Rahulat oma osaluse võõrandamisel. Nõustamisülesanne sisaldas kogu müügiprotsessi ettevalmistust ja juhtimist, sealhulgas enampakkumise läbiviimist, ostjakandidaatide leidmist ja kontaktide loomist, toetust auditi korraldamisel, müügidokumentide ettevalmistamist ja läbirääkimisi. Protsessi lõpuks omandas enamusosaniku osa üks varasematest osanikest ja samas piirkonnas teraviljakasvatusega tegelev Metetra OÜ. Loe edasi

Kohus lõpetas tuntud investeerimisühingu omavoli

Aastaid meie kliendi osalust hoidnud professionaalne varahaldur (väärtpaberituru kutseline osaline) hakkas järsku väitma, et osalus kuulub hoopis temale ning asus aktiivselt eirama kliendi juhiseid ja huve. Loe edasi

Apranga kontserni ühingute nõustamine erinevatel äriõiguslikel teemadel

TRINITI on üle 10 aasta nõustanud Apranga kontserni ühinguid erinevatel äriõiguslikel teemadel, seahulgas tütarühingute asutamine, osakapitalide suurendamised ja vähendamised, põhikirjade uuendamine, juhatuste muutmine. Loe edasi