TRINITI advokaatide kogemused

Abistasime klienti kohtu kaudu osaühingu täiendava likvideerimise läbiviimisel

Abistasime klienti kohtu kaudu äriühingu täiendava likvideerimise läbiviimise taotlemisel. Kliendi kinnistule oli seatud hüpoteek, hüpoteegipidaja oli likvideeritud ja äriregistrist kustutatud. Vastavalt kohtupraktikale ei too äriühingu kustutamine registrist automaatselt kaasa sellele äriühingule kuuluvate asjaõiguste (sh hüpoteegi) lõppemist. St hüpoteegi kustutamiseks on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek ning kinnistu omanikul tuleb taotleda kohtu kaudu äriühingu täiendava likvideerimise läbiviimist. Loe edasi