TRINITI advokaatide kogemused

Esindasime klienti edukalt ringkonnakohtus vaidluses selle üle, kas kooselu lõppemise järgselt on õigus nõuda tagasi rahalisi hüvesid

Tallinna Ringkonnakohus tegi olulise lahendi küsimuses, kas kooselu ajal kingitud hüve, milleks käesoleval juhul oli sõiduki igakuisete liisingumaksete hüvitamine teise elukaaslase poolt, kuulub tagastamisele pärast kooselu lõppu. Loe edasi