TRINITI advokaatide kogemused

Utilitas nõustamine

TRINITI nõustab Eesti üht suurimat energiataristu valdusettevõtet Utilitas ja selle ettevõtte konsolideerimisgruppi kuuluvaid ühinguid seoses energiaõiguse ja üldiste õiguslike küsimustega