TRINITI advokaatide kogemused

Edukas lepitus kutsehaigusega tekitatud kahju hüvitamise nõudes

TRINITI esindas tööstusettevõtjat kutsehaiguse põhjustamisega seonduvas vaidluses, mille tulemusena õnnestus saavutada mõlemat poolt rahuldav kohtulik kompromiss. Kokkuleppe sõlmimisel omas erilist tähtsust oskus prognoosida võimalike tõendite mõju poolte vaidluspositsioonidele ning sellest lähtuvalt ka läbirääkimisi suunata