TRINITI advokaatide kogemused

Esindasime edukalt liisinguandja esindajat vaidluses tagastatava liisingueseme väärtuse üle

Esindasime edukalt seadme müüjat seadme liisinguvõtjatega peetud vaidluses liisingulepingu ülesütlemisega kaasnevate hüvitisenõuete üle. Kohus võttis seisukoha, et kuna kapitalirendi puhul on liisinguese juba käibemaksuga maksustatud, tuleb selle tagastamisaegse väärtuse kindlakstegemisel samuti lähtuda käibemaksuga väärtusest (hinnast). Kohus rahuldas müüja kui liisinguandjalt nõude omandanud isiku hüvitisenõude liisinguvõtjate vastu