TRINITI advokaatide kogemused

Käendaja esindamine vaidluses võlausaldajaga

Esindasime edukalt käendajat vaidluses võlausaldajaga, kes soovis nõude täitmist käendaja vara arvelt. Võlausaldaja laenulepingust tulenev nõue jäi kõigis kolmes kohtuastmes rahuldamata põhjusel, et kohtute hinnangul oli võlausaldaja oma tegevusega osaliselt loobunud teistest nõuet tagavatest tagatistest. Seega tuli käendaja vastutust vähendada summa võrra, mis on kooskõlas teiste tagatiste vähenemisele vastava summaga