Viimatised kogemused

Esindasime edukalt Harku valda ja OÜ-d Strantum sundvalduse vaidluses maaomanikuga

Kaebaja vaidlustas tema maale avalikes huvides rajatavate torustike jaoks sundvalduse seadmise. Esimese astme kohus nõustus täielikult meie argumentidega, leides, et sundvalduse seadmise menetlus on tehtud õiguspäraselt ning kaebaja huvi pole vältida sundvaldust, vaid saada võimalikult suur hüvitis. Kohus jättis kaebuse rahuldamata, viidates, et perioodilise tasu saamiseks peab kaebaja esitama vormikohase taotluse, mida ta siiani teinud pole