TRINITI advokaatide kogemused

Esindasime vähemusosanikku osakapitali sissemakse tagastamise nõudes

Esindasime edukalt vähemusosanikku osakapitali suurendamiseks tehtud mitterahalise  sissemakse  tagastamise nõudes osaühingu vastu. Ringkonnakohus tunnustas osaniku tagasinõudeõigust ja mõistis osaühingult kliendi kasuks koos intressi ja viivisega välja üle 1 000 000 euro. Osaühingu kassatsioonkaebust riigikohus menetlusse ei võtnud