TRINITI advokaatide kogemused

SW Energia nõustamine kontserni restruktureerimisel

Nõustasime SW Energia OÜ juhtkonda ja osanikke SW Energia OÜ-ga ühte kontserni kuuluvate ühingute restruktureerimisel. Osutasime õigusabi seoses restruktureerimisplaani väljatöötamisega, osaühingu osade registreerimisega EVK-s, uue osaühingu asutamisega, osanikevaheliste lepingute koostamisega, osaühingute põhikirjade muutmisega ning osaühingu osade müügilepingute koostamise ja sõlmimisega. Loe edasi