TRINITI advokaatide kogemused

Noore põllumehe toetuse määramata jätmise vaidlustamine

Nõustasime Culverts Agri osaühingut PRIA otsuse vaidlustamisel, millega jäeti rahuldamata ühingu taotlus põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamiseks. Meie poolt esitatud vaie rahuldati, taotlus võeti uuesti menetlusse ning sai uue hindamise tulemusena oluliselt kõrgemad hindepunktid