TRINITI advokaatide kogemused

Patsiendiorganisatsiooni nõustamine

TRINITI vaidlustiim nõustas Eesti Müeloomiliitu Müeloomikeskuse loomisel PERH-iga tekkinud vastasseisus ja koostas Müeloomiliidule põhjaliku arvamuse küsimuses, kuidas PERH on keskuse loomisega põhjendamatult viivitanud