Meie kogemused - Maksejõuetus & saneerimine

National Oilwell Varco nõustamine AS E-Profiil pankrotimenetluses

TRINITI nõustas ja esindas maailma ühte juhtivat gaasi- ja naftapuurimisseadmete ning -komponentide tootjat National Oilwell Varco AS (NOV) AS E-Profiil pankrotimenetluses. E-Profiil oli üks suurimaid metallkontsruktsioonide ja komponentide tootjaid Eestis. TRINITI ülesandeks oli õiguslikult tagada kahe suure töösoleva projekti (puurimisplatvormide kraanade komponendid) finantseerimine ja nõuetekohane valmimine vaatamata samal ajal käimasolevale AS E-Profiil pankrotimenetlusele. TRINITI poolt nõustasid klienti partner Tõnis Tamme ja vandeadvokaat Klen Laus.

Positiivne lahendus maakohtus: tehingu tagasivõitmiseks ei piisa vaid viitest sümboolsele hinnale lepingus

Esindasime edukalt maakohtus kostjast klienti tehingu tagasivõitmise vaidluses, kus võlausaldaja proovis osade müügitehingut selle „liiga madala“ hinna tõttu tagasi võita. Vaidlusaluse tehingu näol oli tegemist kompromisslepinguga, kokkuleppega laenu tagastamiseks ning osa müügilepinguga, mis vormistati ühes dokumendis ning osa müügihinnaks märgiti sümboolne 3 eurot. Loe edasi

Esindasime klienti edukalt keerulises pankrotivaidluses DNB Pangaga

TRINITI esindas klienti vaidluses selle üle, kas pank on omandanud nõude võlgniku vastu mitmekordse ettevõtte ülemineku kaudu ja kas nõue on aegunud. Vaidlus kulges läbi mitme kohtuastme ja teisel korral leidis ringkonnakohus, et vaidlus nõude üle tuleb lahendada väljaspool pankrotimenetlust ning tühistas varem välja kuulutatud pankroti. Riigikohus ei võtnud DNB Panga kaebust menetlusse

Edukas võla sissenõudmine

TRINITI advokaatidel õnnestus tänu metoodilisele ning järjekindlale lähenemisele sisse nõuda vahetult enne ehitussektoris tegutseva võlgniku saneerimismenetluse algust võlgnevus summas ca 50 000 eurot, mille tasumisega oli viivitatud üle aasta

Eesti suurima biodiislitootja saneerimiskava kinnitamine

TRINITI nõustas biodiisli suurtootjat Biodiesel Paldiski ühingu saneerimismenetluse algatamisel, saneerimiskava koostamisel ning kohtumenetluses, mille tulemusena ettevõtte saneerimiskava kinnitati. Kinnitatud saneerimiskavaga ümberkujundatud nõuete kogusummaks kujunes ca 18,5 miljonit eurot

Telekommunikatsiooniettevõtte saneerimismenetlus

TRINITI nõustas telekommunikatsiooniettevõtet Norby Telecom ettevõtte saneerimismenetluse algatamisel ja saneerimiskava koostamisel ning edukalt ka kohtuvaidluses saneerimiskava kinnitamise üle