Meie kogemused - Maksejõuetus & saneerimine

Esindasime klienti edukalt keerulises pankrotivaidluses DNB Pangaga

TRINITI esindas klienti vaidluses selle üle, kas pank on omandanud nõude võlgniku vastu mitmekordse ettevõtte ülemineku kaudu ja kas nõue on aegunud. Vaidlus kulges läbi mitme kohtuastme ja teisel korral leidis ringkonnakohus, et vaidlus nõude üle tuleb lahendada väljaspool pankrotimenetlust ning tühistas varem välja kuulutatud pankroti. Riigikohus ei võtnud DNB Panga kaebust menetlusse

Edukas võla sissenõudmine

TRINITI advokaatidel õnnestus tänu metoodilisele ning järjekindlale lähenemisele sisse nõuda vahetult enne ehitussektoris tegutseva võlgniku saneerimismenetluse algust võlgnevus summas ca 50 000 eurot, mille tasumisega oli viivitatud üle aasta

Eesti suurima biodiislitootja saneerimiskava kinnitamine

TRINITI nõustas biodiisli suurtootjat Biodiesel Paldiski ühingu saneerimismenetluse algatamisel, saneerimiskava koostamisel ning kohtumenetluses, mille tulemusena ettevõtte saneerimiskava kinnitati. Kinnitatud saneerimiskavaga ümberkujundatud nõuete kogusummaks kujunes ca 18,5 miljonit eurot

Telekommunikatsiooniettevõtte saneerimismenetlus

TRINITI nõustas telekommunikatsiooniettevõtet Norby Telecom ettevõtte saneerimismenetluse algatamisel ja saneerimiskava koostamisel ning edukalt ka kohtuvaidluses saneerimiskava kinnitamise üle