Meie kogemused - Meediaõigus

Esindasime Äripäeva artikli kustutamist nõutavas vaidluses Riigikohtus

Riigikohus tegi teedrajava lahendi hagi tagamise instituudi kohta meediaõiguse valdkonnas, leides, et artikli veebiportaalist kustutamise nõude esitamise tõendamisstandard on väga kõrge ning nõude rahuldamine saab toimuda vaid erandjuhtumil eelkõige olukorras, kus kõik laused artiklis on ebaõiged või kohatud. Loe edasi

Esindasime klienti edukalt Pressinõukogus

Vaidluse sisuks oli Tallinna Ringkonnakohtu kaebus Pressinõukogule põhjusel, et kohtule ei antud sõna artiklis, kus endine vandeadvokaat Alla Raudsepp kirjeldab enda tundeid, emotsioone ja läbi saanud kohtusaagat. Vaidlusaluse artikli leiad siit. Loe edasi

Riigikohus nõustus meie positsiooniga, et ajakirjanik võib avaldada avalikul istungil kuuldut-nähtut

Kriminaalasja peamine vaidlusküsimus seisnes selles, kas maakohus sai kohtusaalis viibinud ajakirjanikul keelata avalikul kohtuistungil üle kuulatud kannatanu ja tunnistajate ütluste avaldamise meedias ning kohaldada keelu rikkumise, kohtu korralduse ning kohtu suhtes lugupidamatu käitumise eest rahatrahvi. Loe edasi

Ringkonnakohus otsustas, et Õhtuleht ei vastuta kommentaaride eest

Esindasime Õhtulehte vaidluses, kus küsimuse all olid kuritegevuse kajastamine ning ajalehe vastutus kommentaaride eest. Tallinna Ringkonnakohus otsustas asjas A.P versus Õhtuleht, et esiteks kuritegevuse kajastamisel lasub ajakirjandusel kohustus ebaõiged andmed parandada, kui kriminaalmenetluses isik õigeks mõisteti. Teiseks on kohtuotsus märgilise tähendusega ka põhjendusel, et kohtu hinnangul ei saanud ajalehte kommentaaride eest vastutavaks pidada.

Esindasime Äripäeva mahukas meediavaidluses

Vaidluse all oli ligi 70 avaldatud väidet erinevatest Äripäeva artiklitest seoses uusarendusrajooniga Tallinna külje all. Esimest korda nõustusid kohtud sellega, et ajakirjandusel on õigus kasutada nn “tavakeelt” kajastamaks tuntud ärimeeste tegevust, viidates ärimehele ning mitte juriidilis-korrektselt ettevõtete nimedele. Loe edasi

Esindasime meediaväljaandeid Äripäev ja Õhtuleht vaidluses väidetava kommentaatoriga

Jaanika Korka esitas hagi Äripäeva, Õhtulehe ning Kanal 2 vastu nõuetega, et kostjad lükkaks ümber ning eemaldaks internetist ebaõiged faktiväited artiklites ja videolõikudes selle kohta, et hageja Jaanika Korka on kirjutanud ebakohaseid kommentaare. Loe edasi

Esindasime ringkonnakohtus edukalt maakohtus trahvi saanud ajakirjanikku

Vaidlus kerkis põhjusel, et Harju Maakohus trahvis SL Õhtulehe ajakirjanikku kohtuistungil toimunu kajastamise eest. Kohus oli ajakirjanikke teavitanud sellest, et istungil toimunu kajastamine on piiratud alles istungi lõpus, kui trahvi saanud ajakirjanik oli juba kohtusaalist lahkunud. Ringkonnakohus nõustus, et sellises olukorras trahvi määrata ei saa. Vaidlus jätkub Riigikohtus.

Esindasime interneti kohtualluvuse vaidluses solvatud kostjaid

Vaidlus puudutas olukorda, kus Eesti juriidiline isik ja juriidilist isikut juhtiv füüsiline isik soovisid kaevata kohtusse Rootsi äriühingu, kes keeldus vaatamata korduvatele nõuetele eemaldama enda veebikodust Eesti hageja kohta avaldatud valeandmed. Loe edasi

Esindame Delfit Euroopa Inimõiguste Kohtus

Euroopa Inimõiguste Kohus tegi 10.10.2013 otsuse, milles leidis, et kahju hüvitis 320 eurot ning kohustus tagada kolmandate isikute õiguste mitte rikkumine kommentaariumi kaudu, ei ole Delfi AS-i väljendusvabaduse ülemäärane piirang. Loe edasi