Meie kogemused - Meediaõigus

Esindasime edukalt meediavaidluses Ekspress Meediat

Harju maakohus tegi lahendi, millega jättis ärimehe Henry Kallase kaebuse suures osasrahuldamata ning milles arendas ja sisustas olulisi ajakirjandusvabaduse põhimõtted. Loe edasi

Kohus jättis EKRE hagi Ekspress Meedia AS vastu ka teises kohtuastmes rahuldamata

Tallinna Ringkonnakohus tegi lahendi, millega jättis EKRE kaebuse täielikult rahuldamata ning milles arendas ja sisustas olulisi ajakirjandusvabaduse põhimõtted. Loe edasi

Esindasime Eesti Ekspressi edukalt allikakaitset puudutavas vaidluses

Maakohus rõhutas, et isikut ei saa menetluses panna positsiooni, kus tal puudub tõendamise võimalus. Allikakaitse on seadusega tagatud ja ajakirjanik ei saa ilma allika nõusolekuta allikat avalikustada, kuivõrd seda keelab meediateenuste seadus. Maakohus järeldas, et olukorras, kus kohtul puudub alus kahelda tunnistaja ütlustes, on võimalik kasutada tõendina ka ajakirjaniku tunnistajana antud ütlusi. Loe edasi

Esindasime edukalt Ekspress Meediat vaidluses Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga

Harju Maakohus tegi lahendi, millega jättis hagi täielikult rahuldamata ning milles arendas ja sisustas olulisi ajakirjandusvabaduse põhimõtted. Muuhulgas leidis kohus tuginedes nii Eesti kui Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikatele, et erakond ei saa esitada oma „au“ kaitseks hagi, kuivõrd demokraatlikus ühiskonnas peab olema õigus erakonna tegevuse osas ka negatiivset arvamust avaldada. Loe edasi

Esindasime kohtus edukalt Eesti Päevalehte

Vaidlus puudutas Eesti Päevalehe 02.12.2015 artiklit: “Põhja-Tallinna linnaosavanem eelistas odavaid sotsiaalkortereid jagades oma alluvat.” Kohus jättis hagi Eesti Päevalehe vastu suuremas osas rahuldamata, sh leidis kohus, et puudub selline rikkumine, mis kohustaks Ekspress Meediat maksma hagejale kahju. Loe edasi

Esindasime Äripäeva artikli kustutamist nõutavas vaidluses Riigikohtus

Riigikohus tegi teedrajava lahendi hagi tagamise instituudi kohta meediaõiguse valdkonnas, leides, et artikli veebiportaalist kustutamise nõude esitamise tõendamisstandard on väga kõrge ning nõude rahuldamine saab toimuda vaid erandjuhtumil eelkõige olukorras, kus kõik laused artiklis on ebaõiged või kohatud. Loe edasi

Esindasime klienti edukalt Pressinõukogus

Vaidluse sisuks oli Tallinna Ringkonnakohtu kaebus Pressinõukogule põhjusel, et kohtule ei antud sõna artiklis, kus endine vandeadvokaat Alla Raudsepp kirjeldab enda tundeid, emotsioone ja läbi saanud kohtusaagat. Vaidlusaluse artikli leiad siit. Loe edasi

Esindasime edukalt SL Õhtulehte

Jõustus Tallinna Ringkonnakohtu otsus, millega jäeti hagi SL Õhtulehe vastu rahuldamata. Vaidlus puudutas artiklit, mis rääkis suure Lasnamäe kortermaja korteriühistu koosolekul tekkinud eriarvamustest. Kohus rõhutas olulist põhimõtet, et kogu artikli eemaldamist ei ole võimalik hagejalt nõuda olukorras, kus see sisaldab ka palju muid väiteid, mida hageja isegi ei vaidlusta

Riigikohus nõustus meie positsiooniga, et ajakirjanik võib avaldada avalikul istungil kuuldut-nähtut

Kriminaalasja peamine vaidlusküsimus seisnes selles, kas maakohus sai kohtusaalis viibinud ajakirjanikul keelata avalikul kohtuistungil üle kuulatud kannatanu ja tunnistajate ütluste avaldamise meedias ning kohaldada keelu rikkumise, kohtu korralduse ning kohtu suhtes lugupidamatu käitumise eest rahatrahvi. Loe edasi