Meie kogemused - Põllumajandus

Vooremaa Piim (sh osaühing Selja ja Piistaoja Katsetalu) müügi korraldamine

TRINITI advokaadid nõustasid tulundusühistu Vooremaa Piim liikmeid kõikide tulundusühistu liikmesuste võõrandamisel. Nõustamisülesanne sisaldas kogu müügiprotsessi ettevalmistust ja juhtimist, sealhulgas enampakkumise läbiviimist, ostjakandidaatide leidmist ja kontaktide loomist, toetust auditi korraldamisel, müügidokumentide ettevalmistamist ja läbirääkimisi ning tehingu edukat lõpuleviimist. Loe edasi

Noore põllumehe toetuse määramata jätmise vaidlustamine

Nõustasime Culverts Agri osaühingut PRIA otsuse vaidlustamisel, millega jäeti rahuldamata ühingu taotlus põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamiseks. Meie poolt esitatud vaie rahuldati, taotlus võeti uuesti menetlusse ning sai uue hindamise tulemusena oluliselt kõrgemad hindepunktid

Õnne Piimakarjatalu osade müügi korraldus ja juhtimine

TRINITI advokaadid nõustasid Õnne Piimakarjatalu osaühingu osanikke 100% osade võõrandamisel. Nõustamisülesanne sisaldas kogu müügiprotsessi ettevalmistust ja juhtimist, sealhulgas enampakkumise läbiviimist, ostjakandidaatide leidmist ja kontaktide loomist, toetust auditi korraldamisel, osaluste ümberstruktureerimist, osanikevaheliste läbirääkimiste nõustamist, müügidokumentide ettevalmistamist ja läbirääkimisi ning tehingu edukat lõpuleviimist. Loe edasi

Elusloomade transpordi kohtuvaidlus

TRINITI esindas veo tellijat vedajaga elusloomade (tiinete mullikate) Eestist Türki vedamisel tekkinud kahju hüvitamise kohtuvaidluses. Vaidlus lõppes pooltevahelise kompromissiga

OÜ Selja osade võõrandamine

TRINITI advokaadid nõustasid OÜ Selja osanikke enampakkumise läbiviimisel, elektroonilise andmeruumi ettevalmistamisel ning õigusliku auditi läbiviimisel, läbirääkimistel pakkujatega ning müügilepingute vormistamisel. Nõustasime ka osaluse omandajat koondumise kontrolli menetlusega konkurentsiametis. Loe edasi

Hiiumaa Agro omandamine

Meie advokaadid nõustasid ostjat piimakarja- ja lihaveisekasvatusega tegeleva äriühingu Hiiumaa Agro ostutehingu läbirääkimistel ja vormistamisel

Vaidlus põllumajandustoetuse määramise üle

Esindasime põllumajandustootjat vaidluses PRIA-ga. Vaidluse tulemusel tühistas kohus menetlusnõuete rikkumise tõttu käskkirjad, millega jäeti kohapealse kontrolli tulemusel maksmata ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus, keskkonnasõbraliku tootmise toetus ja ebasoodsamate piirkondade toetus

OÜ Põlva Agro osaluse võõrandamine

Meie advokaadid nõustasid OÜ Põlva Agro enamusomanikku osaluse võõrandamisel Vilniuse börsil noteeritud põllumajanduskontsernile Agrowill Group. OÜ Põlva Agro oli tehingu ajal Eesti kõige tõhusaim piimafarm, tootes 2007. a lehma kohta keskmiselt 10,7 tonni piima. Kokku oli ühingul 2007. aasta lõpuks 2173 veist. Loe edasi