Meie kogemused - Tööõigus

Abistame kliente seoses eriolukorrast tingitud töösuhete ümberkorraldamisega

Nõustame nii väike- kui ka suurettevõtjaid COVID-19 viirusega seoses kehtestatud eriolukorraga ja sellega kaasnenud töötakistustest ja töömahtude vähenemisest tingitud muutunud töösuhete ümberkorraldamisel. Mh anname nõu ja oleme abiks töötajate kaugtöö korraldamisel, erinevate puhkuste tingimustes kokku leppimisel, töötasu vähendamise ja koondamiste vormistamisel. Kliente nõustab tööõigusega seotud küsimustes vandeadvokaat Klen Laus.

Edukas lepitus kutsehaigusega tekitatud kahju hüvitamise nõudes

TRINITI esindas tööstusettevõtjat kutsehaiguse põhjustamisega seonduvas vaidluses, mille tulemusena õnnestus saavutada mõlemat poolt rahuldav kohtulik kompromiss. Kokkuleppe sõlmimisel omas erilist tähtsust oskus prognoosida võimalike tõendite mõju poolte vaidluspositsioonidele ning sellest lähtuvalt ka läbirääkimisi suunata