Meie kogemused - Äriõigus

Nõustasime Medicumi kontserni restruktureerimist

Nõustasime Eesti suurimat haiglavälist üld- ja eriarstiabi pakkuvat tervishoiuettevõtet Medicum kontserni restruktureerimisel. Nõustamisülesande raames aitasime välja töötada restruktureerimisplaani, sh jagunemise tingimusi, ja seda ellu viia. Täpsemalt saab lugeda siit

Osaniku esindamine teabenõudes (ÄS § 166)

Esindasime edukalt vähemusosanikku teabenõudes (ÄS § 166).  Tallinna Ringkonnakohus tunnistas vähemusosaniku õigust tutvuda kõikide osaühingu dokumentidega tagasiulatuvalt alates ühingu asutamises. Kohus selgitas, et äriseadustik ei sea tutvumisõigusele mahupiirangut ja see tähendab, et osanikul on õigus tutvuda ka kõikide pangakonto väljavõtetega ja raamatupidamisdokumentidega. Loe edasi

Vähemusosaniku edukas esindus maakohtus

Esindasime väikeosanikku nn väljasulatamise vaidluses, kus kohus nõustus meie argumendiga, et osakapitali suurendamise otsuse puhul peab ühing tõendama, et esines tegelik vajadus täiendava kapitali järele. Kui seda teha ei suudeta, on osanike otsus vastuolus heade kommetega (otsuse “läbisurumine”) ja tühine. Loe edasi

Zone Media osanike leping

Nõustasime Eesti eelistatuima pilveteenuste pakkuja Zone Media OÜ omanikke osanike lepingu ettevalmistamisel, läbirääkimistel ja uue põhikirja väljatöötamisel. 1999. aastal asutatud ja Eesti kapitalile kuuluv Zone Media on suurim domeenide registreerija ja kodulehekülgede majutaja Eestis

Allika Halduse OÜ jagunemine

Meie büroo advokaadid nõustasid Eesti kapitalil põhinevat valdusettevõtjat Allika Halduse OÜ seoses äriühingu jagunemisega ning jagunemise tulemusel tekkinud ühingu osaluste restruktureerimisel

NCC tütarühingute ühinemine

Meie büroo äriõiguse advokaadid nõustasid põhjamaade ühe suurima ja vanima ehituskontserni NCC kontserni kuuluvaid NCC Pärnaõue Tähekodu OÜ ning NCC Vana-Kuuli Tähekodu OÜ nende ühinemisel

AS-i Estonian Air kapitaliseerimine 30 miljoni euro ulatuses

Meie advokaadibüroo äriõiguse meeskond nõustas rahvuslikku lennufirmat AS Estonian Air seoses ühingu poolt 2011.a. lõpus ning 2012.a. alguses läbi viidud aktsiakapitali suurendamisega. Meie nõustamisülesanne sisaldas vajalike aktsionäride otsuste ning muu dokumentatsiooni koostamist ning formaalsuste läbiviimist eesti Väärtpaberite Keskregistris ning äriregistris