Meie kogemused - Intellektuaalne omand & tehnoloogiaõigus

TRINITI advokaadid esindasid klienti Euroopa Liidu esimeses ICO alases kohtuvaidluses

TRINITI advokaadid Karmen TurkKatri Tomson ja Maarja Pild esindasid klienti Euroopa Liidu esimeses ICO alases kohtuvaidluses. Krüptomaailma Bloombergi ehk Santimenti ICO´t puudutavas kohtuasjas jõuti pooli rahuldava kompromissini. Loe edasi

TRINITI nõustas Parnassus OÜ-d tarkvara autoriõiguste müügis Embarcaderole

TRINITI nõustas Parnassus OÜ-d ettevõttele kuuluvate tarkvara autoriõiguste müügitehingus Ameerika tarkvaratootjale Embarcadero Technologies, Inc. Meie ülesanne sisaldas läbirääkimiste pidamist autorilepingu tingimuste üle, mis puudutasid üleantavate autoriõiguste ulatust ning intellektuaalomandi piiriülese võõrandamisega seotud maksuriskide jagunemist müüja ja ostja vahel. Meie kliendi loodud komponendid saavad osaks populaarseist kiire tarkvaraarenduse töökeskkondadest RAD Studio, Delphi ja C++ Builder.

SpectX tarkvara innovatiivse litsentsimislahenduse väljatöötamine

Nõustasime klienti SpectX tarkvara litsentsilepingu üldtingimuste ning tehnoloogilise lahenduse väljatöötamisel, mis võimaldab kliendil sisestada lepingu eritingimused krüptograafiliselt kaitstud võtmefaili. Lahenduse teeb eriliseks asjaolu, et samas võtmefailis on võimalik hoida nii masinloetavaid eritingimusi (nt litsentsi lõpptähtaeg) kui ka inimloetavaid (nt piirang, mille kohaselt on tarkvara kasutamine lubatud ainult õppe- või teadustöös). Sel viisil koostatud litsentsileping võimaldab paremini tagada tarkvara kasutuse õiguspärasust. Loe edasi

TRINITI esindas vahendaja vastutuse kaasuses klienti Euroopa Liidu kohtus

Vaidlus, mis tõi kaasa Euroopa Liidu kohtusse pöördumise, puudutab olukorda, kus maailmakuulsaid kaubamärke esindav organisatsioon on pöördunud kahjunõudega Eestis resideeruva isiku vastu. See isik on seostatav sadade veebilehekülgedega, millel müüakse või müüdi võltskaupu kaubamärkidelt nagu Pandora, Puma, Burberry, Parajumpers, Timberland jpt. Loe edasi

Eesti Keskkonnauuringute Keskus omandas Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudilt õigused õhukvaliteedi modelleerimissüsteemile

Nõustasime Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ-d (EKUK) seoses Airviro õhukvaliteedi modelleerimissüsteemi intellektuaalse omandi ülevõtmisega. EKUK  asus senise koostööpartneri Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi asemele Airviro õhukvaliteedi modelleerimissüsteemi intellektuaalse omandi omanikeringi ning jätkab Airviro tarkvara arendamist koostöös senise tarkvara- ja kommertspartneri Apertum IT AB-ga

TRINITI koostas Riigikantselei tellimusel raporti autonoomsete intelligentsete tehnoloogiate valdkondliku reguleerimise vajalikkusest

Riigikantselei korraldas riigihanke isejuhtivate sõidukite õigusanalüüsi analüüsi läbiviimiseks. Meie advokaatide Karmen Turk ja Maarja Pild töö tulemusena selgus, et tehnoloogilisi arenguid silmas pidades on mõistlik valdkonda laiemalt reguleerida tagamaks tehisintellekti seadustav robootika seadusandlus,  mitte keskenduda kitsalt vaid isejuhtivatele sõidukitele Loe edasi

TRINITI osales ainulaadse riigipilve projekti käivitamisel

Abistasime Riigi Infokommunikatsiooni SA viia läbi riigihanke erasektorist partneri leidmiseks ja AVERUS seltsingule kontsessiooni andmiseks, mille eesmärgiks on arendada välja Eesti riigipilv ja pakkuda selle kaudu turvalisi ja jätkusuutlikke IT-teenuseid eelkõige avalikule sektorile. Tegemist on ainulaadse projektiga, kuna riigipilvi on kogu maailmas rajatud vaid üksikuid ning selle projektiga jätkab Eesti kindlalt edumeelse IT-riigi kursil Loe edasi

Koostasime koos teadlastega amicus curiae arvamuse Euroopa Inimõiguste Kohtule

Amicus curiae arvamuse asjas Magyar Jeti Zrt vs Ungari koostasid vandeadvokaat Karmen Turk ja jurist Maarja Pild koostöös Euroopa Infoühiskonna Instituudi ja Tilburgi Ülikooliga Loe edasi

Esindasime Maakohtus edukalt fotograafi Jill Greenberg vaidluses Keskerakonna ja Kesknädala vastu

Vaidlus puudutas USA fotograafi Jill Greenberg nõudeid seoses autoriõiguste rikkumisega. Nimelt kasutasid nii Eesti Keskerakond kui Kesknädal Jill Greenbergi loomingut oma vaadete propageerimiseks. Kesknädal avaldas Jill Greenbergi tehtud foto lubamatult oma veebilehes ning Keskerakond jagas fotot oma Facebooki lehel. Loe edasi

Esindasime meediaväljaandeid Äripäev ja Õhtuleht vaidluses väidetava kommentaatoriga

Jaanika Korka esitas hagi Äripäeva, Õhtulehe ning Kanal 2 vastu nõuetega, et kostjad lükkaks ümber ning eemaldaks internetist ebaõiged faktiväited artiklites ja videolõikudes selle kohta, et hageja Jaanika Korka on kirjutanud ebakohaseid kommentaare. Loe edasi