Meie kogemused - Intellektuaalne omand & IT-õigus

SpectX tarkvara innovatiivse litsentsimislahenduse väljatöötamine

Nõustasime klienti SpectX tarkvara litsentsilepingu üldtingimuste ning tehnoloogilise lahenduse väljatöötamisel, mis võimaldab kliendil sisestada lepingu eritingimused krüptograafiliselt kaitstud võtmefaili. Lahenduse teeb eriliseks asjaolu, et samas võtmefailis on võimalik hoida nii masinloetavaid eritingimusi (nt litsentsi lõpptähtaeg) kui ka inimloetavaid (nt piirang, mille kohaselt on tarkvara kasutamine lubatud ainult õppe- või teadustöös). Sel viisil koostatud litsentsileping võimaldab paremini tagada tarkvara kasutuse õiguspärasust. Loe edasi

Eesti Keskkonnauuringute Keskus omandas Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudilt õigused õhukvaliteedi modelleerimissüsteemile

Nõustasime Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ-d (EKUK) seoses Airviro õhukvaliteedi modelleerimissüsteemi intellektuaalse omandi ülevõtmisega. EKUK  asus senise koostööpartneri Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi asemele Airviro õhukvaliteedi modelleerimissüsteemi intellektuaalse omandi omanikeringi ning jätkab Airviro tarkvara arendamist koostöös senise tarkvara- ja kommertspartneri Apertum IT AB-ga

Esindasime Maakohtus edukalt fotograafi Jill Greenberg vaidluses Keskerakonna ja Kesknädala vastu

Vaidlus puudutas USA fotograafi Jill Greenberg nõudeid seoses autoriõiguste rikkumisega. Nimelt kasutasid nii Eesti Keskerakond kui Kesknädal Jill Greenbergi loomingut oma vaadete propageerimiseks. Kesknädal avaldas Jill Greenbergi tehtud foto lubamatult oma veebilehes ning Keskerakond jagas fotot oma Facebooki lehel. Loe edasi

Esindasime meediaväljaandeid Äripäev ja Õhtuleht vaidluses väidetava kommentaatoriga

Jaanika Korka esitas hagi Äripäeva, Õhtulehe ning Kanal 2 vastu nõuetega, et kostjad lükkaks ümber ning eemaldaks internetist ebaõiged faktiväited artiklites ja videolõikudes selle kohta, et hageja Jaanika Korka on kirjutanud ebakohaseid kommentaare. Loe edasi

Esindasime Viasati satelliidiõiguse valdkonna pretsedentvaidluses Eesti Autorite Ühinguga

Viasat AS ei pea saama täiendavat nõusolekut autoritelt ega maksma selle eest tasu, kui tema teenuseks on vaid televisiooniteenuse edastuse võimaldamine ning ta ei loo sellist uut üldsust, kellele signaali edastamiseks autorid ei oleks juba nõusolekut andnud. Loe edasi

Esindasime Delfit ja Eesti Ajalehti vaidluses Edgar Savisaarega

Harju maakohus leidis 12.02.2013, et Edgar Savisaare hagi kahju hüvitamiseks ebakohaste hinnangutega tekitatu eest tuleb jätta rahuldamata. Küsimuse all oli linnapea elukoha andmete avaldamisel toimunud eksitus, mille tekitajaks oli Edgar Savisaar ise ning Delfis ja Päevalehes avaldatu puhul kontrollisid ajakirjanikud enam kui piisava põhjalikkusega avaldatavaid andmeid. Loe edasi