Meie kogemused - Konkurentsiõigus & riigiabi

Märgiline Riigikohtu otsus alapakkumuste teemal riigihangetes

Vandeadvokaat Sandor Elias esindas klienti märgilise tähendusega vaidluses Riigikohtus haldusasjas 3-20-924. Nimelt leidis Riigikohus 04.11.2020 otsuses, et vastupidiselt senises kohtupraktikas juurdunud arusaamale, ei ole igasugune alla omahinna pakkumus keelatud. Loe edasi

Edukas hagi tagamine Eesti Posti suhtes

TRINITI esindas PHD\Worldwide meedia- ja kommunikatsioonifirmade ketti kuuluvat Baltikumis otsepostiteenust pakkuvat CMS Direct OÜ-d hagi tagamise menetluses, millega Harju maakohus kohustas AS-i Eesti Post jätkama kehtivate hindade alusel teenuse pakkumist otsepostituse edastamise turul. Tegemist oli esialgse õigussuhte reguleerimisega nn monopoli ohjeldamise hagis, mille sisuks oli AS-i Eesti Posti kavatsus asendada senine mahuprognoosil põhinev hinnaalanduse süsteem igakordsel tellimusel põhineva hinnasüsteemiga