Meie kogemused - Energia, keskkond & võrgud

TRINITI nõustas Eesti suurimat kaugkütteettevõtjat Utilitas finantsinvestori kaasamisel

TRINITI advokaadibüroo nõustas OÜ Utilitas omanikke tehingus, millega ettevõte kaasas finantsinvestoriks investeerimisfondi EDIF II, mis omandas 85% osaluse ettevõttes. Utilitas on Eesti juhtiv erakapitalil põhinev energiaettevõtja, millele kuuluvad kaks koostootmisjaama Tallinnas ning kaugküttevõrgud kaheksas Eesti linnas. Ettevõte toob sooja koju 166 000 Eesti kodule.

Esindasime Elektrilevi OÜ-d ja Eesti Energia Aktsiaseltsi edukalt märgilise tähendusega vaidluses ühisarvete esitamise ja tarbija võrguühenduse katkestamise õiguse üle

​Riigikohus tegi 10.04.2019 põhimõttelise tähendusega otsuse​ Elektrilevi OÜ ja Eesti Energia Aktsiaseltsi kasuks vaidluses, kus küsimuse all oli, kas võrguettevõtjal on õigus katkestada võrguühendus, kui tarbijal on elektrimüüja ees võrguteenuse osas võlgnevus ühisarve alusel. Juhul, kui otsus oleks tehtud tarbija kasuks, oleks see tähendanud tõenäoliselt ühisarvete esitamise lõppemist. Loe edasi

TRINITI esindas edukalt eraisikust klienti vaidluses Elektrileviga

Elektrilevilt mõisteti eraisikule välja ca 200 000 euro suurune kahjuhüvitis koos viivistega. Tegemist on teedrajava tähendusega kohtuotsusega, kuna esmakordselt Eesti kohtupaktikas pandi Elektrilevi vastutama liinialuste hooldamata jätmise tagajärjel tekkinud kahju eest.

SW Energia nõustamine kontserni restruktureerimisel

Nõustasime SW Energia OÜ juhtkonda ja osanikke SW Energia OÜ-ga ühte kontserni kuuluvate ühingute restruktureerimisel. Osutasime õigusabi seoses restruktureerimisplaani väljatöötamisega, osaühingu osade registreerimisega EVK-s, uue osaühingu asutamisega, osanikevaheliste lepingute koostamisega, osaühingute põhikirjade muutmisega ning osaühingu osade müügilepingute koostamise ja sõlmimisega. Loe edasi

Baltimaade suurima elektrimüüja LATVENERGO esindamine

TRINITI nõustas Baltimaade juhtivat energiaettevõttet Latvenergo seoses Eesti, Läti ja Leedu õiguslike nõuetega elektritootjatele ning esitas ülevaate elektritootmise ja taastuvenergia seadusandlusest. TRINITI nõustab klienti jätkuvalt igapäevastes õigusküsimustes

Elektrum Eesti nõustamine

TRINITI nõustas  Latvenergo tütarettevõtet, elektrimüüjat ja bilansihaldurit Elektrum Eesti seoses energiaõiguse ja üldiste õiguslike küsimustega alates Eesti elektrituru osalisest avanemisest 2013. aastal kuni elektrituru täieliku avanemiseni. TRINITI jätkab igapäevast Elektrum Eesti õigusnõustamist

Utilitas nõustamine

TRINITI nõustab Eesti üht suurimat energiataristu valdusettevõtet Utilitas ja selle ettevõtte konsolideerimisgruppi kuuluvaid ühinguid seoses energiaõiguse ja üldiste õiguslike küsimustega

Õigusabi ettevõttele Danpower

TRINITI osutab õigusabi Euroopa juhtivale energiaettevõttele Danpower GmbH, mis tegutseb Saksamaal, Poolas ja Baltimaades mitmesuguste Leedu energiaettevõtete, soojuselektrijaamade, elektrijaamade ja teiste varade omandamise puhul Baltimaades

Ettevõtte Lorizon Energy esindamine

TRINITI abistab taastuvenergiat kasutavat Leedu kaugkütteettevõtjat Lorizon Energy igapäevastes energiaõigusküsimustes, sealhulgas arvukates õigusvaidlustes kliendi soojustootmisjaama ehitajatega ning vaidlustes riiklike haldusnõuetega

Stadtwerke Leipzig nõustamine

TRINITI nõustas Saksamaa ühe suurima munitsipaal-kommunaalteenuste ettevõttet Stadtwerke Leipzig GmbH seoses biomassi kui kütuse ostmiseks ja kasutamiseks biomassi põletavates Leedu elektrijaamades. Samuti osalesid TRINITI advokaadid biomassi kui kütuse Leedust Saksamaale transportimise läbirääkimistel. Loe edasi