Meie kogemused - Transport & taristu

Eesti Vabariigi esindamine Rail Balticu ühisettevõttes

Meie tehingutiim nõustas Eesti Vabariiki läbi Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi RB Rail AS aktsionäride lepingu läbirääkimistel ja ühingu asutamisel. RB Rail AS on kolme Balti riigi poolt loodud ühing läbi viimaks Rail Balticu projekti

Euroopa Liidu 540 miljoni euro suurune I etapi rahastus Rail Balticule

Euroopa Komisjon andis nõusoleku Rail Balticu projekti 1. etapi elluviimise EL-i poolseks kaasrahastamiseks 81,83% ulatuses. Rail Baltic on Euroopa rööpmelaiusega raudtee ehitamise projekt, mis ühendaks kolme Balti riiki ülejäänud Euroopaga. Loe edasi

PPP projekt Palanga maantee ümbersõidu ehitamiseks

TRINITI kinnisvara meeskond esindas suurt Leedu teedeehitusettevõtet Panevežio keliai pakkumuse esitamisega PPP projektile Palanga ülesõidu osa ehitamiseks. 25 aasta pikkuse projekti maksumus on üle 34 miljoni euro. Meie teenused hõlmasid hankedokumentide ja PPP lepingu ülevaatamist, kliendi pakkumuse koostamist, õigusabi ja esindamist läbirääkimistel

Josef Möbius Bau-Aktiengesellschaft esindamine

TRINITI juristid abistasid üht Euroopa suurimat ehitusettevõtet, Strabag gruppi (Strabag Wasserbau GmbH (endine Josef Möbius Bau-GmbH)), Riia Vabasadama suletud hankega „Krievu saare taristu arendus sadamategevuse Riia kesklinnast eemale viimiseks”. Projektis planeeritud investeeringu suuruseks oli 150 miljonit eurot

Tallinna Kütte ja kaheksa kohaliku kaugküttevõrgu omandamine

TRINITI ühinemiste ja omandamiste meeskond nõustas Elekter & Küte OÜ-d ettevõttelt Dalkia 100% osaluse omandamisel AS-is Tallinna Küte (Tallinna kaugkütteettevõte) ja AS-is Eraküte (kaugkütteettevõte kaheksas Eesti vallas). TRINITI nõustas ostjat Eesti 2012. aasta ühes suurimas ühinemis- ja omandamistehingus, mida rahastasid Swedbank ja SEB

Rail Balticu ühisettevõte – sajandi taristuprojekt

TRINITI nõustas Rail Balticu ühisettevõtte RB Rail AS läbirääkimisi ja asutamist. RB Rail AS on Eesti, Läti ja Leedu vaheline valdusettevõte, mille eesmärk on arendada välja uus 1,435 mm reisijate- ja kaubaveoraudtee Tallinnast Leedu-Poola piirini. See hinnanguliselt üle 3,6 miljardi euro suurune ettevõtmine on Baltimaade ajaloo suurim ühisprojekt