Meie kogemused - Andmekaitse

TRINITI on läbi viinud enam kui 100 andmekaitsealast koolitust kolmes keeles

TRINITI on läbi viinud kolmes keeles (eesti, inglise ja vene) andmekaitsealaseid koolitusi erinevate valdkondade klientidele sh finants, haridus, kindlustus, energia, tervishoid, toitlustus, majutus, telekommunikatsioon, online kaubandus ja ka jaekaubandus. TRINITI on nõustanud andmekaitse teemadel ka riigiasutusi võttes arvesse avaliku asutuse spetsiifikat andmete töötlemisel

TRINITI nõustas Codelight OÜ-d

TRINITI nõustas Codelight OÜ-d Wordpressi põhise andmekaitse lahenduse (plugin) loomisel, aidates nii isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) sisuloomega, kui lahenduse ülesehituse sobivuse tagamisel andmekaitse nõuetega

TRINITI nõustas Utilitase kontserni andmekaitse nõuete täitmise projektis

2018 aasta mais jõustus üleeuroopaline andmekaitsemäärus ingl. GDPR. TRINITI abistas Utilitase kontserni andmekaitsealase dokumentatsiooni ülevaatamisel ja ettevalmistamisel, mh privaatsustingimuste täiendamisel, töötlemistoimingute registri koostamisel, rikkumisest teavitamise dokumentatsiooni koostamisel ja töötajate andmete töötlemise dokumentatsiooni koostamisel

TRINITI nõustas Äripäev AS-i andmekaitse nõuete täitmise projektis

2018 aasta mais jõustus üleeuroopaline andmekaitsemäärus ingl. GDPR. TRINITI abistas Äripäev AS-i andmekaitsealase dokumentatsiooni ülevaatamisel ja ettevalmistamisel, mh privaatsustingimuste täiendamisel, töötlemistoimingute registri koostamisel, rikkumisest teavitamise dokumentatsiooni koostamisel ja töötajate andmete töötlemise dokumentatsiooni koostamisel