TRINITI advokaatide kogemused

TRINITI tõi kohtuvõidu juhatuse liikme vastutuse kaasuses

TRINITI esindas edukalt klienti kohtuvaidluses juhatuse liikme vastu, kes juhtis raha ettevõtte majandustegevusest kõrvale. Hagi juhatuse liikme vastu rahuldati 100 %, mõisteti välja ca 95 000 eurot ja viivised. Loe edasi

Abistasime välisriigi kodanikust klienti Eestis abiellumiseks loa saamisel – saime kohtust loa nädalaga!

TRINITI esindas välisriigi kodanikust klienti Eestis abiellumiseks loa saamisel. Eestis abiellumiseks tuleb isikul, kelle elukoht on välisriigis või kes on elanud Eestis alla 6 kuu vahetult enne abiellumisavalduse esitamist, esitada Perekonnaseisuametile abieluvõimetõend. Erandkorras on võimalik taotleda abiellumiseks luba kohtu kaudu juhul, kui isik ei saa mõjuval põhjusel abieluvõimetõendit esitada. Antud juhul esinesid kliendil mitmed takistused oma kodakondsusriigist abieluvõimetõendi hankimisel, mh oli see takistatud põhjusel, et vastavas riigis on seatud piirangud eriusuliste abiellumisele. TRINITI abistas klienti kohtu kaudu abiellumiseks loa taotlemisel ning kohus väljastas loa vaid nädala ajaga! Klienti esindasid TRINITI vandeadvokaat Ramil Pärdi ja vandeadvokaadi abi Anni Prants.

TRINITI esindab kliente ametikutse andmata jätmist puudutavates vaidlustes

Esindame kliente mitmes ametikutse andmata jätmist puudutavas kohtuvaidluses. TRINITI esindab käimasolevates vaidlustes kutse andjat, kes on määratud avaliku konkursi tulemusel teatud ametiala kutsete väljastajaks. Loe edasi

Esindasime klienti edukalt keerulises pankrotivaidluses DNB Pangaga

Vaidluse all oli küsimus, kas pank on omandanud nõude võlgniku vastu mitmekordse ettevõtte ülemineku kaudu ja kas nõue on aegunud. Vaidlus kulges maakohtust ringkonnakohtusse, sealt tagasi maakohtusse, seejärel uuesti ringkonnakohtusse ja siis ka riigikohtusse. Teisel korral nõustus ringkonnakohus meiega, et vaidlus nõude üle tuleb lahendada väljaspool pankrotimenetlust ja tühistas varem välja kuulutatud pankroti. Riigikohus ei võtnud DNB kaebust menetlusse

Esindasime klienti edukalt riigikohtus vaidluses korteriühistuga

Vaidluse küsimuseks oli see, kas korteriomanik peab tasuma korterelamu mehitatud valveteenuse eest, kui ta selle tellimisega nõus ei ole. Riigikohus märkis, et KÜ üldkoosoleku otsusega saab kõikidele liikmetele kohustuslikult otsustada üksnes elamu majandamiseks ja säilitamiseks vajaliku toimingu tegemist ning majandamiskulude kandmist. Loe edasi

Esindasime klienti edukalt keerulises pankrotivaidluses DNB Pangaga

TRINITI esindas klienti vaidluses selle üle, kas pank on omandanud nõude võlgniku vastu mitmekordse ettevõtte ülemineku kaudu ja kas nõue on aegunud. Vaidlus kulges läbi mitme kohtuastme ja teisel korral leidis ringkonnakohus, et vaidlus nõude üle tuleb lahendada väljaspool pankrotimenetlust ning tühistas varem välja kuulutatud pankroti. Riigikohus ei võtnud DNB Panga kaebust menetlusse