TRINITI advokaatide kogemused

Tartu Ülikool ja TRINITI panid aluse uuele õppeainele „Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes“

TRINITI finantstiimi vandeadvokaat Katri Tomson ja jurist Maarja Lehemets asuvad koolitama Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kaugkoolituse tudengeid. Sellest sügisest esmakordselt õppesuuna „Rahandus, pangandus ja kindlustus“ all avatud kursuse „Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes“ raames käsitletakse ettevõtja kohustusi rahapesu tõkestamisel ja jagatakse praktilisi nõuandeid riskihinnangu koostamiseks, riskide juhtimise mudeli välja töötamiseks ning ettevõtja hoolsusmeetmete rakendamiseks. Katri ja Maarja sulest on ilmunud ka esimene selle teemaline õpik (koostöös teiste kaasautoritega).

TRINITI advokaatide panus riikliku riskihinnangu valmimisse

TRINITI finantstiimi vandeadvokaadid Katri Tomson ja Ramil Pärdi osalevad Eesti riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu koostamisel. Riiklik riskihinnang on sektorite põhiselt läbi viidav uuring, mille eesmärk on tuvastada, hinnata ja teadvustada rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske, ohte ja nõrkusi nii riigi kui sektorite tasandil. Loe edasi

TRINITI on nõustanud ettevõtjaid rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel ja Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetluses

TRINITI advokaadid on nõustanud rahapesu tõkestamise nõuete täitmisel erinevates valdkondades tegutsevaid ettevõtjaid (alustades raamatupidamisteenuse osutajatest ja kinnisvarabüroodest, lõpetades krediidiandjate ja pankadega). Oleme aidanud klientidel hinnata enda ettevõttes rahapesu riske  ja määrata riskiisu, samuti koostada protseduurireegleid ja sisekontrollieeskirju. Oleme olnud ettevõtjatele abiks ka Rahapesu Andmebüroo järelevalvemenetluses.

TRINITI advokaadid esindasid klienti Euroopa Liidu esimeses ICO alases kohtuvaidluses

TRINITI advokaadid Karmen TurkKatri Tomson ja Maarja Pild esindasid klienti Euroopa Liidu esimeses ICO alases kohtuvaidluses. Krüptomaailma Bloombergi ehk Santimenti ICO´t puudutavas kohtuasjas jõuti pooli rahuldava kompromissini. Loe edasi

TRINITI omab kogemust ka kõige mahukamates ehitusvaidlustes

TRINITI esindas mainekat ehitusettevõtjat AS-i Remet ligi kaheksa aastat kestnud ja kaheksa erineva kohtukoosseisu menetluses olnud vaidluses Maa-ametiga. Olulisimaks õigusküsimuseks selles asjas oli projekteerija ja ehitaja vastutuse piiritlemine. Vaidluse tulemusena panustati teedrajava Riigikohtu praktika kujundamisse – asi jõudis kolm korda Riigikohtu menetlusse ning lõppes õigusrahu huvides poolte vahel sõlmitud kompromissiga pärast neljandat korda ringkonnakohtu astmesse tagasi saatmist. Riigikohtu lahendites korrati üle ehitusvaidlustes varem juurdunud põhimõtteid, kuid loodi ka ohtralt uut praktikat sarnaste asjade lahendamiseks. Riigikohus andis kohtutele põhjapanevaid juhiseid nii projekteerija ja ehitaja vastutuse eelduste kui ulatuse osas (vt otsused asjades nr 3-2-1-60-15, 3-2-1-116-16 ja 2-11-58942).

Finantsinspektsioon väljastas krediidiandja tegevusloa AARE AUTOPOOD OÜ-le

Meil on hea meel teatada, et Advokaadibüroo TRINITI poolt nõustatud projekt on jõudnud eduka lõpuni – Finantsinspektsioon andis 16. jaanuaril 2017 krediidiandja tegevusloa AARE AUTOPOOD OÜ-le, kes pakub tarbijatele võimalust osta sõidukeid järelmaksuga. Nimetatud tegevus on käsitletav krediidi andmisena, milleks on vajalik krediidiandja tegevusluba. Loe edasi

TRINITI advokaadid panustavad kohtupraktika kujundamisse ehitusvaidlustes

Riigikohus on projekteerija ja ehitaja vastutuse osas leidnud, et teatud juhtudel võivad nad tellija ees vastutada ka ühiselt (vt otsus asjas nr 3-2-1-60-15). TRINITI on esindanud edukat ehitusettevõtjat Ehitus5ECO OÜ-d kohtuvaidluses Oniar OÜ-ga, saavutades kliendi jaoks soodsa tulemuse – ehitaja vastutus on siiski piiratum ning projekti puudulikkusest tingitud tagajärgi ehitusgarantii alati ei hõlma (vt otsus asjas nr 2-13-42727).