Viimatised kogemused

Esindasime Eesti Advokatuuri vaidluses Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumiga

Esindasime Eesti Advokatuuri Tallinna Ringkonnakohtus vaidluses Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumiga. Lahendamisel on küsimus riigi poolt riigi õigusabi rahastamisest ja riigi õigusabi tasude määramisest. Tegemist on osaga Eesti õigussüsteemist, mille toimivus on tähtis eelkõige kohtusse pöördumise kui põhiõiguse seiskohalt ning samuti puudutab asi riigi poolt oma põhikohustuste täitmise finantseerimise, määratud tasude ja nende määramise delegeerimise põhiseaduslikkust

Esindasime edukalt pakkujat Scanmed Group TÜ Kliinikumi laborimööbli hankes

Hankija tunnistas vastavaks ja edukaks konkurendi pakkumuse. Vaidlustasime hankija otsuse, kuna konkurendi pakutud mööbli värv ei vastanud tehnilisele kirjeldusele ning kuigi seda muudeti peale pakkumuste tähtaega kirjavahetus teel, ei ole niisugused läbirääkimised lubatud. VAKO ja halduskohus nõustusid, et pakutud värvitoon oli vale ja selle muutmine peale pakkumuste esitamist on Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt lubamatu. Leping sõlmiti AS-iga Scanmed Group

Rail Balticu ühisettevõtte uuring

TRINITI teostas valdkonnaülese uuringu tulevase Rail Balticu ühisettevõtte kohta, mille tellis Eesti, Läti ja Leedu valitsuste vahelise Rail Balticu töörühma nimel Eesti Tehnilise Järelevalve Amet. 2013. aastal valminud TRINITI Rail Balticu ühisettevõtte uuringu eesmärgiks oli analüüsida kolme Balti riigi ajaloo suurima ühisettevõtte õigusliku staatuse, juhtimisstruktuuri, aktsionäride lepingute ja rahastamise (sh. maksudega) küsimusi

Esindasime edukalt pakkujat vaidlustuses keskkonnaministeeriumi hankes

Esindasime pakkujat vaidlustuses keskkonnaministeeriumi hankes „Keskkonnaministeeriumi elektroonilise dokumendihaldussüsteemi arendused”. Hankija jättis kliendi esitamata jäänud, kuid sisult kasutu dokumendi pärast kvalifitseerimata. Peale vaidlustuse esitamist jõudis vastu vaielda ainult kolmas isik, hankija ise muutis oma otsuse ära ja tunnistas OÜ BPW Consulting pakkumuse edukaks

Esindasime edukalt pakkujat tänavavalgustussüsteemide hankes

Esindasime vaidluses edukaks tunnistatud pakkujat K-Projekt AS-i SA Keskkonna Investeeringute Keskuse korraldatud riigihankes „Tänavavalgustuse rekonstrueerimise programm. Projektdokumentatsiooni koostamine“. Loe edasi

Esindasime edukalt OÜ-d Reaalprojekt Rail Balticu projekteerimishankes

Esindasime edukat pakkujat OÜ Reaalprojekt Rail Balticu raudteetrassi projekteerimise hankes. Vaidlustuse esitanud konsortsiumil ei läinud selles vaidlusest hästi ja vaidlustus jäeti tähtaja rikkumise tõttu läbi vaatamata. Tähelepanuväärne on selles asjas VAKO seisukoht, et kuigi vaidlustaja ei ole kohustatud puhkepäevadel töökirju lugema, aga kui ta seda siiski tegi, siis ei muuda asjaolu, et tegemist oli puhkepäevaga, otsustest teadasaamise aega. Hankeleping sõlmiti meie kliendiga OÜ-ga Reaalprojekt