Viimatised kogemused

Esindasime edukalt pakkujat Scanmed Group TÜ Kliinikumi laborimööbli hankes

Hankija tunnistas vastavaks ja edukaks konkurendi pakkumuse. Vaidlustasime hankija otsuse, kuna konkurendi pakutud mööbli värv ei vastanud tehnilisele kirjeldusele ning kuigi seda muudeti peale pakkumuste tähtaega kirjavahetus teel, ei ole niisugused läbirääkimised lubatud. VAKO ja halduskohus nõustusid, et pakutud värvitoon oli vale ja selle muutmine peale pakkumuste esitamist on Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt lubamatu. Leping sõlmiti AS-iga Scanmed Group

Esindasime edukalt Harku valda ja OÜ-d Strantum sundvalduse vaidluses maaomanikuga

Kaebaja vaidlustas tema maale avalikes huvides rajatavate torustike jaoks sundvalduse seadmise. Esimese astme kohus nõustus täielikult meie argumentidega, leides, et sundvalduse seadmise menetlus on tehtud õiguspäraselt ning kaebaja huvi pole vältida sundvaldust, vaid saada võimalikult suur hüvitis. Kohus jättis kaebuse rahuldamata, viidates, et perioodilise tasu saamiseks peab kaebaja esitama vormikohase taotluse, mida ta siiani teinud pole

Esindasime edukalt pakkujat vaidlustuses keskkonnaministeeriumi hankes

Esindasime pakkujat vaidlustuses keskkonnaministeeriumi hankes „Keskkonnaministeeriumi elektroonilise dokumendihaldussüsteemi arendused”. Hankija jättis kliendi esitamata jäänud, kuid sisult kasutu dokumendi pärast kvalifitseerimata. Peale vaidlustuse esitamist jõudis vastu vaielda ainult kolmas isik, hankija ise muutis oma otsuse ära ja tunnistas OÜ BPW Consulting pakkumuse edukaks

Rail Balticu ühisettevõtte uuring

TRINITI teostas valdkonnaülese uuringu tulevase Rail Balticu ühisettevõtte kohta, mille tellis Eesti, Läti ja Leedu valitsuste vahelise Rail Balticu töörühma nimel Eesti Tehnilise Järelevalve Amet. 2013. aastal valminud TRINITI Rail Balticu ühisettevõtte uuringu eesmärgiks oli analüüsida kolme Balti riigi ajaloo suurima ühisettevõtte õigusliku staatuse, juhtimisstruktuuri, aktsionäride lepingute ja rahastamise (sh. maksudega) küsimusi

Esindasime edukalt pakkujat vaidlustuses keskkonnaministeeriumi hankes

Esindasime pakkujat vaidlustuses keskkonnaministeeriumi hankes „Keskkonnaministeeriumi elektroonilise dokumendihaldussüsteemi arendused”. Hankija jättis kliendi esitamata jäänud, kuid sisult kasutu dokumendi pärast kvalifitseerimata. Peale vaidlustuse esitamist jõudis vastu vaielda ainult kolmas isik, hankija ise muutis oma otsuse ära ja tunnistas OÜ BPW Consulting pakkumuse edukaks

Esindasime edukalt klienti riigihangete rikkumise väärteomenetluses

Rahandusministeerium alustas väärteomenetlust kliendi korraldatud sõidukite ostuhankes, leides, et hanke tehnilise kirjelduse koostamisega rikuti riigihangete seaduse nõudeid lepingu sõlmimiseks. Samasugune rikkumine toimus ministeeriumi arvates liisinglepingu sõlmimisega finantseerimisasutusega, kes hankes pakkumust ei esitanud. Loe edasi

Esindasime edukalt pakkujat tänavavalgustussüsteemide hankes

Esindasime vaidluses edukaks tunnistatud pakkujat K-Projekt AS-i SA Keskkonna Investeeringute Keskuse korraldatud riigihankes „Tänavavalgustuse rekonstrueerimise programm. Projektdokumentatsiooni koostamine“. Loe edasi