Kohus tunnustas väikeosaniku õigust tutvuda kõikide OÜ dokumentidega

Triniti

Saime hiljuti selgustloova kohtuvõidu, kus Ringkonnakohus tunnistas vähemusosaniku õigust tutvuda kõikide osaühingu dokumentidega ja seda tagasiulatuvalt alates ühingu asutamisest.
Kohus nõustus meie argumentidega, et äriseadustik ei sea tutvumisõigusele mahupiirangut, mis tähendab, et ka 1% osanikul on õigus tutvuda kõikide pangakonto väljavõtetega ja kõikide arvete ning lepingutega.

Samuti nõustus kohus, et tutvumise soovi ei pea osanik eraldi põhjendama (see õigus tuleneb otseselt seadusest) ja tutvumise võib korraldada ka advokaadi vahendusel. Osaühing  ei saa keelduda teabenõude täitmisest põhjendusega, et osaniku taotluse suure mahu tõttu on sisuliselt tegemist erikontrolliga.

Klienti esindas vandeadvokaat Erki Vabamets.