Kuidas piimatootmise vähendamise toetust saada?

Triniti

Nüüd, kui lüpsilehmade arv Eestis on vähenenud rohkem kui 10 000 võrra, tihedad teated tegevuse kokkutõmbamisest ja piimakarjakasvatuse lõppemisest on saabunud juba üle pooleteise aasta ning põllumehed juba teist korda Toompeal käimas, on Euroopa Liidu poolt tulnud eelnõu piimatootmise vähendamise toetuse maksmiseks. Kindlas lootuses, et piimandus Eestis siiski otsa ei saa, soovin lisaks Maaeluministeeriumi pressiteatele anda mõne mõtte, kuidas ehk juba niigi tootmist vähendades ka vähendamise toetust saada, kuigi igast kaotatud töökohast ning tühjaks jäänud laudast on südamest kahju. Rõhutan, et aluseks olen võtnud kooskõlastusringil olevad Euroopa Komisjoni määruse ja maaeluministri määruse eelnõud, ehk siin võib tulla veel muutusi.

1.  Kes saavad taotleda?

Toetust saavad taotleda kõik piimatootjad, kes tootsid ja müüsid piima veel vähemalt 2016. aasta juulis.

2. Vali õige periood

Toetust saada soovival piimatootjal on õigus valida nelja kolmekuise perioodi vahel. Valitud perioodil müüdud piima kogus lahutatakse aasta varem samadel kuudel tarnitud piima kogusest. Saadud vähendatud piima hulk ongi aluseks toetuse maksmisele. Tähele tasub panna veel seda, et kui üldjuhul võib avalduse esitada ja toetust saada vaid ühe perioodi kohta, siis esimese perioodi osas avalduse esitanutel on õigus seda teha ka neljanda perioodi osas ning seega saada toetust kahel perioodil vähendatava piima koguse pealt.

a.  2016. aasta oktoober, november ja detsember – avaldus tuleb esitada 21. septembriks 2016;

b. 2016. aasta november ja detsember ning 2017. aasta jaanuar – avaldus tuleb esitada 12. oktoobriks 2016;

c.  2016. aasta detsember ning 2017. aasta jaanuar ja veebruar – avaldus tuleb esitada 9. novembriks 2016;

d. 2017. aasta jaanuar, veebruar ja märts – avaldus tuleb esitada 7. detsembriks 2016.

3. Toetuse summa

Toetuse summa on 140 eurot piima tonni kohta, kuid toetust ei maksta suurema koguse pealt kui pool eelmise aasta valitud perioodil tegelikkuses tarnitud kogusest. Seega näiteks, kui farmi toodang eelmisel aastal oli 10 t piima päevas, ehk ca 900 tonni kolme kuu jooksul ning toodangut on vähendatud nullini, saab toetust 450 tonnilt. Minimaalne vähendamise kogus, millelt toetust saab on 1,5 tonni.

Juhul kui kogu Euroopa põllumeeste taotletav summa ületab 150 miljonit eurot, vähendatakse kõikide toetusi proportsionaalselt. Kui see maksimaalne summa ületatakse juba mõnel vahepealsel perioodil, on ka võimalik, et viimaste perioodide osas toetust ei makstagi.

4. Avalduse esitamine

Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada PRIA-le ülal perioodide juures toodud tähtajal hiljemalt kell 13:00. Avalduse vorm avaldatakse PRIA veebilehel. Avaldusele tuleb märkida plaanitav müüdav piimakogus valitud perioodil ning kogus, mille võrra müüdava piima kogus peaks vähenema. Samuti tuleb tõendada, et taotleja müüs piima juulis 2016 ning esitada andmed valitud perioodist aasta varem esmakokkuostjale tarnitud piima kohta (nt arved, saatelehed vms).

5. Maksetaotluse esitamine ja väljamakse

Lisaks esitatud avaldusele tuleb 45 päeva jooksul pärast valitud perioodi lõppu esitada maksetaotlus, mille vormi saab PRIA veebilehelt. Selles tuleb märkida perioodi tegelik müüdud kogus ja tegelik vähendatud kogus. Pärast maksetaotluste kontrolli tehakse väljamaksed 90 päeva jooksul valitud perioodi lõppemisest.

Juhul kui tegelik vähendamise kogus ületab avalduses plaanitud kogust, võetakse maksmisel arvesse avalduses plaanitud kogus. Kui tegelik vähendatud kogus on 80-100% plaanitud kogusest, makstakse toetust vastavalt tegelikkuses vähendatud kogusele ning kui tegelik vähendatud kogus on veel väiksem, vähendatakse toetust vastava koefitsiendi võrra. Alla 20% plaanitud kogusest vähendamise korral toetust ei maksta. PRIA teeb kohapealset kontrolli vähendamise osas vähemalt 5% toetuse taotlejate puhul.

6. Kuidas võtta toetusest maksimumi?

Võttes väga pragmaatiliselt aluseks üksnes toetuse tingimused ning jättes kõik muud tootmise asjaolud kõrvale, on seega konkreetselt selle toetuse saamiseks kõige kasulikum vähendada toetust stabiilselt ning osaleda nii esimesel kui viimasel perioodil (eeldusel, et viimase perioodi jaoks toetust jagub). Matemaatiliselt on kõige kasulikum vähendada neiks kaheks perioodiks piimatootmist täpselt poole võrra, sest siis makstakse toetust iga vähendatud tonni kohta. Mis aga päriselus kasulik on ja mida 140 euro eest tonni kohta teha tasub, on juba iga piimatootja enda äriline otsus.

Kommenteerimine on suletud.