Maakohus piiras suurosaniku omavoli

Triniti

Hiljutises otsuses nõustus maakohus meie käsitlusega, et osakapitali suurendamise otsuse puhul peab ühing suutma hiljem kohtus tõendada, et esines tegelik vajadus täiendava kapitali järele.

Levinud võte, kuidas suurosanik saab väikse(d) “välja kurnata”, on oma häälteenamust ära kasutades otsustada osakapitali suurendamine. Isegi kui väikeosanik sellega alguses nö kaasa tuleb, siis peale mitmekordset suurendamist ta lõpuks väsib või saab lihtsalt raha otsa.

Maakohus selgitas, et kapitali suurendamise otsus peab lähtuma ühingu vajadustest, mitte suurosaniku huvist ning kui suurosanik ei suuda ühingu rahavajadust tõendada, on otsus vastuolus heade kommetega ja tühine.

Vaidlus jätkub Tallinna Ringkonnakohtus, kus lahendit on oodata 2017. a oktoobris.

Klienti esindas vandeadvokaat Erki Vabamets.