https://triniti.ee/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/birgittaots/Birgitta-Ots_400x600.jpg

Peamised tegevusvaldkonnad

Birgitta peamised tegevusvaldkonnad on konkurentsiõigus, riigiabi ja Euroopa Liidu õigus. Lisaks abistab Birgitta advokaate ka tehingutiimi töös

Töökogemus

2018-… – advokaat, advokaadibüroo TRINITI
2018 – jurist*, advokaadibüroo Jesse & Kalaus
2017 – praktikant, advokaadibüroo Derling
2017-… – seminaride juhendaja õppeaines asjaõigus, Tartu Ülikool
2016 – praktikant, advokaadibüroo Jesse & Kalaus
2015 – praktikant, Põhja Ringkonnaprokuratuur
2014 – praktikant, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Liikmesus

  • ELSA (The European Law Students’ Association) Estonia (juhatuses 2014-2016, sh president)
  • Eesti Väitlusselts

Publikatsioonid

  • Ots, Birgitta (2018). Toiduainemaksude kokkusobivus Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 107 sätestatud majandusliku eelise ja valikulisuse kriteeriumiga. Magustatud joogi maksu seaduse eelnõu näide, Juridica, 6, 400-411

Haridus

2018. aastal lõpetas Birgitta Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriastme

2017.-2018. aastal oli Birgitta vahetusüliõpilane Rootsis, Lundi Ülikoolis. Birgitta keskendus vahetusprogrammis konkurentsiõigusele, riigiabile ja Euroopa äriõigusele

2016. aastal osales Birgitta ELSA (The European Law Students’ Association) rahvusvahelises konkurentsiõiguse suveülikoolis Küprosel

2016. aastal lõpetas Birgitta Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureuseastme

Keeled

Birgitta emakeel on eesti keel, ta valdab vabalt kõrgtasemel nii inglise kui ka saksa keelt ning algtasemel vene keelt

Huvialad

Birgittal on kolm suurt kirge. Reisimine, toit ja trenn. Kui ta parasjagu just välismaal pole, võib teda vabal ajal leida kas jõusaalist või mõnest uuest toidukohast kõige kentsakamaid roogi proovimas. Samuti ei ütle Birgitta kunagi ära headele raamatutele ja balletile

* Jurist ei osuta büroo vahendusel õigusteenust, vaid abistab advokaate (advokatuuriseaduse § 40 lg 3)