https://triniti.ee/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/elilahesoo/Eli-Lahesoo_400x600.jpg

Peamised tegevusvaldkonnad

Eli on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele nii tsiviil- kui haldusasjades. Tema peamisteks tegevusvaldkondadeks on kinnisvara-, planeerimis- ja ehitusõigus ning põllumajandustoetusi puudutavad küsimused. Lisaks on Elil pikaajaline kogemus tagatisagendi teenuse osutamisel

Töökogemus

2018 – … advokaat, advokaadibüroo TRINITI
2018 – 2018 jurist, advokaadibüroo TRINITI
2015 – 2018 – jurist, Advokaadibüroo Jesse & Kalaus
2015 praktikant, Advokaadibüroo Jesse & Kalaus
2014 praktikant, Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakond

Lisaks vaidlustööle juhib Eli TRINITI kinnisvaraõiguse töögruppi, mille igapäevategevuseks on laiapõhjalise õigusteenuse pakkumine alates ehitus- ja planeerimisküsimustest kuni kinnisvaraauditite ning kinnisvaraga seotud lepingu- ja omandivaidlusteni

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 2018. aastast

Haridus

2018 – magistrikraad õigusteaduses, Tartu Ülikool

2016 – bakalaureusekraad õigusteaduses, Tartu Ülikool

Keeled

Eli emakeel on eesti keel ning ta valdab vabalt inglise keelt

Huvialad

Vabal ajal meeldib Elile padelit mängida, küpsetada ja reisida